Açıkhavada poster & dijital karması

7 yıl önce

0

Dijital, posterden güçlü mü yoksa onu tamamlar mı? Gelişmekte olan DOOH pazarımız için en etkili soru. Posterlerin yoğun olduğu kentlerimizde henüz Açıkhava’da gerçek anlamda bir dijital platforma ulaşmamız zor. Bu, zamanla yerel yönetimlerinin şehirciliğe vereceği önem ve desteğe göre şekillenecek bir gelecek.

Açıkhava sektörü 24 saat yaşayan, sürekli hareket halinde olan, büyük enerjilerin geliştiği, zamanın hızlı aktığı kentlerde sürüyor. Türkiye’nin genç ve dinamik nüfusu birçok ulusal ve uluslararası markanın Türkiye’de yatırım yapmasına neden oluyor. Artık mesaj ve hedef kitle her yönden her noktada yakalanması gereken bir olgu ve dijital platform bunun için önemli bir araç. Peki dijital iletişimin analog platforma katkısı nedir? Video & TV mantığıyla harmanlanmamış dijital bir kullanım büyük olasılıkla çok hızlı akan bir görüntüden çok daha işlevsel olabilir. Özellikle interaktif bir oluşumdan söz ediyorsak hedef kitlenin ihtiyaçlarına ve isteklerine de cevap verebilir. Başka bir deyişle, dijital kullanım poster kullanımı tamamlar. Araştırmalar sabit hareketli poster ve dijital karma kampanyaların başarılı sonuçlar verdiğini ortaya koyuyor. Hareketli ve sabit afişler insanların günlük hayatlarına ideal bir şekilde entegre oluyor ve kendisini defalarca hatırlatıp reklam etkisini artırıyor. Bu etkiyi daha ileriye taşımak, görüntüyü ve söz konusu mesajı interaktif hale dönüştürmek de tamamen dijital platforma düşüyor. DOOH platformu işte tam bu noktada devreye girerek çemberi tamamlıyor.

Örneğin; bir otomobil reklamında sabit & hareketli afişler kullanılarak duygulara ulaşılıyor, mesaj ve marka bilgileri tekrar hatırlatılarak dijital ile tamamlanıyor. Tümü viral etkiyle yayılıyor ve ilgili kampanyanın daha fazla araştırılmasına merak uyandırmasına neden oluyor. Burada sözünü ettiğimiz standart hareketli video görüntüsü değildir.

Dijital platform bize sayısız proje ve fikir geliştirme imkanı sağlıyor. Şehirde verimli kullanılabilmesi için yerel yönetimler, inovatif çözümler üretebilecek şirketlerle ortak hareket etmeli ve yolu açmalıdır.

Açıkhava reklamcılığı şehircilikte çıtayı yükseltir.

Serap Yakın

Arvak Yönetim Kurulu Üyesi

Bu yazı Campaign Türkiye’nin Aralık 2016 tarihli sayısında yayınlanmıştır.