4054 Rekabet Kanunu değişimi

13 Aralık 1994 tarihinde yürürlüğe giren 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da değişiklik yapılmasına dair Kanun 24 Haziran 2020 tarihinde yürürlüğe girdi. Avrupa Birliği ile uyum süreci uyarınca ve Türk rekabet mevzuatının kendi içinde uyumluluğunu sağlamak adına çıkarılan bu kanun, Türk rekabet hukukunda yenilikçi ve köklü değişiklikler öngörmekte. Öncelikli olarak önem arz eden gelişmeler şöyle;

4054 Sayılı Kanun’un 9. maddesi uyarınca, rekabeti ihlal edici davranışların düzeltilmesini belirli bir davranışın yapılmasını veya yapılmamasını emrederek sağlayan davranışsal tedbirlere şirketlerin belirli faaliyetlerini, ortaklık paylarını veya mal varlıklarını devretmelerini gerektirecek yapısal tedbirler eklendi. Kurul tarafından yapısal tedbirlere karar verilebilmesi için önce davranışsal tedbire başvurulmuş ve bu tedbirin sonuçsuz kalmış olması gerekir. Yapısal tedbirler, teşebbüsün yarattığı rekabet ihlali ile orantılı ve ihlali sona erdirmek için gerekli olmak zorundadır.

Yapılan değişiklik ile Kurul’un ihlalleri soruşturması usulüne uzlaşma ve taahhüt müesseseleri kazandırıldı. 4. ve6.maddelerkapsamındakiihlallere -bölgevemüşteri paylaşımı, fiyat tespiti ve arzın kısıtlanması gibi ağır ve açık ihlaller hariç- yönelik endişelerin giderilmesi için taahhüt veren teşebbüs hakkında Kurul soruşturma açılmamasına, soruşturma açılmışsa durdurulmasına karar verebilir. Kurul; soruşturmanın ivedilikle bitirilmesiyle doğacak yararı ve ihlalin kapsamını göz önünde bulundurarak re’sen yahut ilgililerin talebi üzerine uzlaştırma sürecini başlatabilir. Uzlaştırmanın soruşturma raporunun tebliğine kadar başlatılması mümkündür. Kurul, uzlaşma sonucunda tespit edilen idari para cezasında %25’e kadar indirim uygulama yetkisine sahiptir.

Değişiklik öncesi dönemde oldukça tartışmalı olan ve kanunda açıkça belirtilmeyen dijital ve elektronik ortamdaki verilerin incelenmesi usulü ve bu verilerin delil vasfı 15. maddenin a bendi ile hukuki zemine kavuştu. Böylece, Rekabet Kurumu’nun yerinde inceleme ve belge toplama yetkisi “fiziki ve elektronik ortam ile bilişim sistemlerinde tutulan her türlü veriyi” kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Sonuç olarak; Avrupa Birliği rekabet hukuku ile uyumda önemli bir mesafe kat edilmesini sağlayan ve Türk rekabet hukukuna etkin rekabetin tesis edilmesini sağlayacak yeni mekanizmalar ve muafiyete ilişkin hukuki öngörülebilirlik ile muhtemel ihlallerin soruşturulmasında hukuk güvenilirliğini arttıran usulleri kazandıran bu değişikliğin yakından takip edilmesi bütün teşebbüsler için büyük önem taşımaktadır.

G. Begüm Kayum,
Esq. Kayum & Demir Avukatlık Ortaklığı – Yönetici Ortak Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Bu yazı ilk olarak Campaign Türkiye’nin 102. sayısında yayımlanmıştır.

Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.