artwork

3.Ulusal Pazarlama İletişimi Kongresi gerçekleşti

12 yıl önce

0

ARD Akdeniz Reklamcılar Derneği, ATSO Antalya Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde “Anadolu’da Marka, Kent, Reklamcı olmak” temalı 3. Ulusal Pazarlama İletişimi Kongresi yoğun bir katılımla gerçekleşti.

İki günlük oturumlar boyunca Türkiye’nin her yanından ve Antalya’dan gelen yerel yöneticiler, iletişim uzmanları, iletişimi önemseyen bürokratlar, akademisyenler, profesyoneller, iletişim, güzel sanatlar ve işletme fakültelerinin öğrencilerinin yanısıra ARD üyesi reklam ajansı temsilcileri, konuk dernek başkanları, reklamın medya kanadından temsilciler kongrenin dinleyici profilini oluşturdu. Oturumlar boyunca yapılan tüm keyifli sunumların birbiri ardına bir bütünü oluşturur biçimde gerçekleşmesi ise organize edenlerin başarı hanesine yazıldı.
“Ulusal Pazarlama İletişimi Kongresi” kentlerine değer katan Reklamcı ve İletişimcilerin, sonrasında bu değerleri fazlasıyla geri kazandıkları gerçeğini gündeme taşıdı. “Kendi değerini kentin, kentin değerini kendin yap” düsturunu yücelten organizasyon, çıraklarla ustaları buluşturmanın yanısıra, özellikle Antalya’lı bürokratlara son derece önemli mesajlar iletti.

“Anadolu’da olmak” olarak işaretlediğimiz, 3. Ulusal Pazarlama İletişimi Kongresi; küresel dünya düzeni, sanal medya, kişiselleşen haber verip alma ve daha bir sürü sosyo-teknolojik etkenle küçülen, daralan artık birbirine değen rekabet unsurlarının, markaların, stratejilerin ve iletişim fikirlerinin bir durup dinlenme, arayı en az bir kol boyu açma, haritaya tekrar bakıp, “neredeyiz, nereye doğruyuz ve varır mıyız?” sorularına cevapların arandığı yol molalarından biriydi
İlki İzmir’de başlayan bu coşkulu süreç, Bursa’da devam ederek Akdeniz’de; yeni öngörüler, umutlar ve hedeflerle birlikte sonlandı. Anadolu’da çalışan Reklam Derneklerinin Başkanlarının oluşturduğu yeni platform bunlardan sadece biri. Anadolu’da reklamcılığın gelişmesi ve mesleki iletişimin daha da güçlenmesi adına bir araya gelen başkanların ilk dönem sözcülüğünü ARD başkanı Cihan İşbaşı yapacak.

İlki 2010 yılında İzmir’de gerçekleştirilen “Ulusal Reklamcılık Kongresi” özellikle Anadolu’da Reklamcılığın perspektifini ve vizyonunu disiplinle sorgulayan, sektörel yeniliklere, üniversiteli gençlere ve mesleğin her kademesinden profesyonellere hitap eden büyük bir organizasyon.

Doğan Medya Grubunun ana sponsorluğunda, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın paydaş ev sahipliğinde gerçekleşen 3. Ulusal Reklamcılık kongresinin tüm organizasyonu ve saha operasyonu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından gerçekleştirildi.