Site icon Campaign Türkiye

2025 yılından itibaren iade kargo ücretini tüketici karşılayacak

Ticaret Bakanlığı, iade kargoların ücretinin 1 Ocak 2024’ten itibaren tüketiciye yansıtılacağı hakkındaki haberleri yalanladı. Söz konusu düzenleme 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek.

Ticaret Bakanlığı bugün basında çıkan iade kargoların ücretinin tüketiciye yansıtılacağına yönelik haberleri yalanladı. Bu düzenlemenin 1 Ocak 2025’te yürürlüğe gireceği belirtildi.

Bugün ortaya çıkan haberlerde 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak düzenlemeyle internet üzerinden yapılacak alışverişlerde satılan malın ayıplı olması dışında cayma hakkını kullanan tüketicilerin iade kargo kargo ücretini ödemek zorunda olduklarına ilişkin habere yer verilmişti.

Ticaret Bakanlığı, söz konusu düzenlemenin ilgili maddesinin 1 Ocak 2024’ten 1 Ocak 2025’e ertelendiğini açıkladı. 1 Ocak 2025’e kadar müşteriler cayma hakkını kullansa dahi iade kargolar için herhangi bir ücret ödemeyecek. Satıcılar bu tarihe kadar ücretsiz kargo imkanı sunmak zorunda olacak. İade kargo ücretini müşteriye yansıtan satıcılara idari para cezası uygulanacak. 1 Ocak 2025’ten itibaren iade kargo ücreti tüketiciye yansıtılabilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“E-ticarette cayma hakkını kullanan tüketicilerin yılbaşından sonra kargo iade masraflarını ödeyeceğine ilişkin haberler yanlıştır.

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya paylaşımlarında, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak düzenlemeyle internet üzerinden yapılacak alışverişlerde satılan malın ayıplı olması dışında cayma hakkını kullanan tüketicilerin malın iadesine ilişkin kargo ücretini ödemek zorunda olduklarına ilişkin haber ve içeriklere yer verilmiştir.

Elektronik ticaret işlemlerinin ve dolayısıyla mesafeli sözleşme hacminin büyümesi neticesinde oluşan yeni satış ve pazarlama tekniklerine karşı daha etkin bir tüketici koruma sisteminin oluşturulması ve mevcut tüketici mevzuatımıza kaynaklık teşkil eden Avrupa Birliği Direktifleri düzenlemelerine ve 1 Nisan 2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişikliklere uyum sağlanması amaçları ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde 23.08.2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeler ile bazı hususlarda değişiklikler yapılmıştır.

Anılan düzenlemelerden, cayma hakkı kullanımında iade masraflarının ön bilgilendirmede belirtilmek ve ilk teslim masraflarını aşmamak kaydıyla tüketici tarafından da karşılanabileceğine dair düzenlemenin uygulanması 04/11/2023 tarih ve 32359 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik değişikliği ile 1/1/2025 tarihine kadar ertelenmiş olup, söz konusu haberler gerçek dışıdır.

Söz konusu düzenlemelerin uygulanmaya başlayacağı tarih olan 1/1/2025’e kadar mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı kullanımında kargo iade bedelini satıcı karşılamakla yükümlü olup, tüketicilerin iade kargo ücretlerini ödemesi kesinlikle söz konusu değildir. Başta e-ticaret olmak üzere, mesafeli sözleşmelerde cayma hakkını kullanan tüketicilerden iade kargo ücretini talep veya tahsil eden satıcılar için 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca 2023 yılı için 1.371 TL idari para cezası uygulanacak olup, söz konusu ceza tutarı 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Exit mobile version