artwork

2021’in ardından…

1 sene önce

0

Pandeminin etkileri ve sebep olduğu hızlı dijitalleşme 2021’de de hayatımızı derinden etkilemeye devam etti.

Bu dijital dönüşümün sonucunu reklam yatırımlarında da net olarak gördük. Türkiye’de Tahmini Medya Yatırımları 2021 ilk yarı yıl raporuna göre toplam medya sektörü içinde dijital reklam yatırımlarının payı %65,7 ile 7 milyar 906 milyon TL olarak gerçekleşti. Tüm mecralarda dijital dönüşümünün hızlanması, 2022 ve gelecekte ekosistemi yeniden tanımlama ve değişen şartlar için reklam sektörüne yeni bir bakış açısı getirme sektörün en büyük ihtiyacı olacaktır.

Artık dönem; internetin imkânlarından yararlanarak üreten, pazarlama stratejisi olan, pazarlama ve satışı internetten yapan, tüketiciyle birebir ilişki kurabilen dolaysız markalardan oluşan yeni ekonomi dönemi. Bu ekonominin temel taşı veri. Veriyi iyi değerlendiren markalar kazanacak. MarTech (pazarlama teknolojisi) ve AdTech (reklamcılık teknolojisi) çözümler markalara sonsuz fırsatlar sunuyorlar. Geleneksel markalarda da köklü değişimler olduğunu söyleyebiliriz. Biz de IAB olarak bugünün gereklilikleri ve geleceğin ihtiyaçlarını düşünerek “Dolaysız Markalar” ile ilgili bir çalışma başlatmış bulunuyoruz.

2021’de IAB Akademi’de dijital reklam sektöründeki yetkin insan kaynağı sorununa çözüm olması amacıyla sertifika programları, dikey eğitimler ve genç yeteneklerin sektöre girişini destekleyen Unichallenge+, UnichallengeTech projelerini artan bir eforla devam ettirdi.

2021 MIXX Awards Türkiye, 778 başvuru ile tarihinin en yüksek başvuru sayısına ulaştı. Yarışmaya katılan ajans sayısındaki artış ve bunların birçoğunun yarışmaya ilk defa başvurması MIXX’e yönelik ilgiyi ortaya koydu.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de dijital sektörü yakından takip eden, sektörün işleyişini etkileyen yasa, yönetmelik, rehber çalışmaları yürüten kamu kurumları ile ilişkilerimizi geliştirerek bir iletişim kanalı açmak ve sektör gerçeklerini kamuya tanıtabilmek için yaptığımız çalışmalar da 2021’de önemli bir yer aldı.

IAB olarak 10. yılımızı kutladığımız bu özel senede sektörün değişen çözüm ihtiyaçlarına yönelik olarak çalışmaya devam ediyoruz.

Ülke olarak rekabet gücümüzü artırmak için sektörümüzün de sürdürülebilir büyümesinin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. IAB olarak üstümüze düşen görevi yerine getirmek için çalışıyoruz ve çalışacağız.

Ayşen Akalın

IAB Yönetim Kurulu Başkanı

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin 118. sayısında yayımlanmıştır.