Site icon Campaign Türkiye

Yağız Hatay: Doğası gereği akılda yer eden etkiler yaratır

Deneyimsel pazarlama, markalara tüketiciyle etkileşime geçmek için yepyeni fırsatlar yaratırken kreatifleri de yeni fikirlerin heyecanıyla yaşatıyor. İletişim çalışmalarında giderek daha fazla yer edinmeye başlayan bu strateji hakkında görüşlerini almak üzere sözü marka ve ajanslara verdik.

Yağız Hatay

Codemodeon Kurucu Ortak ve Genel Müdürü

Markaların doğrudan ya da dolaylı olarak tüketiciye dokunduğu her noktada; mağazada, sokakta, evde, kapıda, internette sunduğu deneyimi ele alması gerekli. Bu temas noktalarında ürün ya da hizmetten ziyade marka algısını güçlendirmeye, markaya karşı sempati ve ilgi yaratmaya yönelik bir yaklaşım sergilenmeli. Deneyim sunmak için tüketiciyi birinci kişi konumunda ele alır ve tüm kurguyu bu doğrultuda kurgularız. Bu kurguyu da ne kadar kişiselleştirebilirsek o kadar kuvvetli bir tecrübe ortaya çıkar. Tüketicinin duyularına ve duygularına böylesine yoğun bir temas sağlandığında da iyi tasarlanmış bir deneyim başarılı olur.

Markalar değerlerini, hedeflerini, vizyonlarını ve bunlara benzer mesajlarını geleneksel pazarlama faaliyetleriyle aktarmakta zorlanabilirler. Bu kavramları soyuttan somuta dönüştürme adımında dijitalin ve teknolojinin de katkısıyla deneyimsel pazarlama en etkili yollardan biridir. Deneyim aracılığıyla marka algısını yoğun olarak hissettirebilirsiniz. Billboardlar, broşürler, tv reklamları, banner alanları ile mesaj iletebilirsiniz. Peki mesajın içine alıp markanızla birlikte bir yolculuğa çıkarabilir misiniz? Deneyim pazarlaması hislere, duyulara odaklandığı için doğası gereği akılda yer eden, tekrar hatırlanan etkiler yaratır. Bu pazarlama yöntemi için; tüketiciyle doğrudan temas kurma, tüketici davranışını ölçme/anlama, eğlenceli ve merak uyandıran tecrübeler ile ilgi çekme ve daha birçok artı değer sayılabilir.

Sanal Gerçeklik gibi yeni nesil teknolojilerle de pazarlama deneyimleri yepyeni bir soluk kazanıyor. Tüketiciyi sarmalayan kurgular içinde marka ve ürünle yalnızca hayal gücünüzün sizi sınırladığı sonsuz tecrübe yaşatabilirsiniz. Tüketiciye sosyal medya paylaşmaya değer göreceği içerikler sunmanız için de sayısız olanağınız var. Böylece çevrimdışı bir aktiviteyi çevrimiçi mecralara da rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Bir nevi bir taşla iki kuş vurabilirsiniz.

Sunulan deneyim tüketicinin rahatsız olabileceği, olumsuz reaksiyon gösterebileceği türden riskli özellikler taşıyor olabilir. Kullanıcının bu risklere karşı bilgilendirilmesi ve deneyimi bilinçli olarak yaşaması için kısa bir tanıtım/anlatım yapılmalıdır. Tüketicinin konforlu bir tecrübe yaşamasını sağlamak için deneyimin tasarımından, uygulanışına kadar birçok konfor etmeni göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Bu yazı ilk olarak Campaign Türkiye Kasım 2017 sayısında yayımlandı.

 

Exit mobile version