Yükselişteki videoya destek IAB Türkiye’den

Video tüketimi dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla artıyor. Özellikle mobil cihazların yaygınlaşması, artışı körükleyen önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Bu durum videonun reklam aracı olarak değerini yükseltiyor, video reklamlarında veriye dayalı, sağlıklı bir planlamanın önemi artıyor.

IAB Türkiye bu gelişmeler paralelinde, uzunca bir süredir testlerini yürüttüğü video ölçümüne Mayıs ayı itibarıyla resmen başladı. YouTube ve Facebook’dakiler dahil olmak üzere, ‘embedded’ vidoların da ölçümlenebildiği çalışma, site ölçümünde olduğu gibi ayrıntılı veri içeriyor. Oynatıcılara yerleştirilebilen kodlar aracılığıyla oynatılan video sayısı, ziyaretçi başına ortalama oynatma süresi/adedi ve paylaşımların yanı sıra video izleyenlerin sosyo-demografik bilgisi de raporlanıyor.

Video verileri site ölçüm verileriyle entegre edilerek kullanıma sunuluyor. Böylelikle video kullanıcılarının online-offline alışveriş alışkanlıklarından hane büyüklüklerine, cep telefonu kullanımından sahipliğe, çocuk sayısına, internet aktivitelerine kadar doğru hedefleme yapmayı sağlayacak pek çok konuda bilgi edinmek mümkün oluyor.

Önümüzdeki günlerde IAB Türkiye İnternet Ölçümleme Araştırması’nda video ölçümüne ilave başka geliştirmeler de yapılacak. Bunlardan ilki hassas bir konu olan kategorizasyon ve network temelli raporlama olacak. Siteleri içeriklerine göre sınıflandırma olarak tanımlayabileceğimiz kategorizasyon, rekabetin doğru düzlemde ve adil biçimde yürütülebilmesi için dikkatli tasarlanması, tarafsız biçimde yönetilmesi gereken bir konu. Benzer şekilde sitelerin bir network’ten diğerine geçiş hızının yüksek olduğu ortamda network temelli raporlamanın da titizlikle yapılması önem taşıyor. Test çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu yeni raporlama formatının sonbaharda kullanıma açılması planlanıyor.

Bunun dışında 2013’ün ilk yönetim kurulu toplantısında, başlatılmasına yönelik ilke kararı alınan denetim çalışmasında da ilerleme kaydedildi. Hazırlanan şartname ilgili denetim kuruluşların dikkatine sunuldu, değerlendirme sonucunda araştırmanın süreç ve sonuç denetimi IAB Türkiye dışında bir kuruluşa daha emanet edilmiş olacak.

Dr. Mahmut Kurşun / IAB Teknik Yürütme Kurulu Başkanı

Bu yazı Campaign Türkiye’nin Eylül 2013 sayısında yayınlanmıştır. 

Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.