Vergi borçlarının yeniden yapılandırılması

Bazı kamu alacaklarında borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”) 17 Kasım 2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Özellikle vergi borçları ve vergi cezaları, idari para cezaları, SGK prim alacak ve cezaları ile belediyelerin alacaklarının yeniden yapılandırılması imkânına ilişkin hükümler içeren Kanun birçok kişi ve işletmeyi yakından ilgilendirmekte. Peki hangi borçlar yeniden yapılandırılabilecek, yeniden yapılandırma usulü nasıl olacak ve bu borçlar nasıl ödenecek; biraz daha yakından inceleyelim.

Kanun kapsamındaki borçlar;
• 31 Ağustos ve öncesinde verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi borçları ve vergi aslına bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile zamları,
• 31 Ağustos ve öncesinde tahakkuk etmiş bulunan ve 2020 yılına ilişkin vergi borçları ve vergi aslına bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları, ve
• 31 Ağustos ve öncesinde yapılan tespitlere ilişkin vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarıdır.
Bu çerçevede 17 Kasım 2020 tarihi itibariyle, 17 Kasım günü dahil olmak üzere, kesinleşmiş olan borçlar için yeniden yapılandırma imkânı mevcut olup, kesinleşmemiş borçlara ilişkin yeniden yapılandırma mümkün değildir.

Peki yeniden yapılandırma usulü nasıl olacak? Ödeme süresi henüz geçmemiş olan vergilerin ödenmemiş kısmı ile vadesi gelmiş olmasına rağmen ödenmemiş olan vergiler tamamen ödenecek; fakat bunlara bağlı fer’i borçlar, gecikme faizi ve zammı gibi, yerine 17 Kasım 2020 tarihine kadarki süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranı uyarınca hesaplanacak tutar ödenecektir. Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olup ödeme süresi geçmemiş veya vadesi gelmiş olmasına rağmen ödenmemiş vergi cezalarının da yarısı ödenecek, ödenmeyen kısım için işleyecek gecikme zammı yine Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak hesaplanacaktır. Yeniden yapılandırma başvurusunun en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili vergi dairesine yapılması gerekmekte ve başvurusu yapılan vergi borçlarının da 30 Ocak 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

G. Begüm Kayum, Esq.

Kayum & Demir Avukatlık Ortaklığı – Yönetici Ortak

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Bu yazı ilk olarak Campaign Türkiye’nin 107. sayısında yayımlanmıştır.

Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.