Vergi Affı Resmî Gazete’de Yayımlandı

Yeni koronavirüs salgını süresince nakit akışı aksayan işletmelerin vergi yükü hafifletilerek vergi borçlarının ödenmesini teşvik etmeyi amaçlayan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 9 Haziran 2021 tarih ve 31506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gecikme zammı yerine 9 Haziran 2021’e kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranına göre belirlenecek tutarın belirtilen süre ve şekilde ödenmesi veya başkaca koşullarla getirilen vergi affının kapsamı 30 Nisan 2021 ve önceki dönemlere ilişkin vergiler, vergi cezaları, vergi aslına bağlı olmayan cezalar ve vergi gecikme faizleri olarak belirlenmiş olup yeni vergi affı da kesinleşmiş alacaklar ve kesinleşmemiş veya henüz dava aşamasında olan alacaklar için farklı usullerde uygulanıyor.

Kesinleşmiş alacaklar için -Kanun’un yürürlük tarihi olan 9 Haziran 2021 tarihi itibarıyla ve bu tarih de dahil olmak üzere vadesi gelmiş olup ödemesi yapılmamış olan yahut ödeme süresi henüz geçmemiş olan- (i) vergilerin ödenmemiş kısmının tamamının ve vergi cezalarının ve gecikme faizinin tamamının; (ii) vergi aslına bağlı olmaksızın tahakkuk eden vergi cezaları ile iştirak nedeniyle tahakkuk eden vergi cezalarının yarısının ve vergi cezasının kalan yarısının ve gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Kesinleşmemiş alacaklar için ise (i) 9 Haziran 2021 tarihi itibarıyla ilk derece mahkemelerinde davaya konu edilmiş veya dava açma süresi henüz geçmemiş vergi alacakları için vergi aslının yarısının ve gecikme faizi yerine vergi aslının yarısı üzerinden 9 Haziran 2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak belirlenecek tutarın belirtilen süre ve şekilde ödenmesi koşuluyla vergi aslının kalan yarısı ve vergi cezalarının tamamının; (ii) kanun yollarına başvurulmuş veya kanun yollarına başvurma süresi geçmemiş alacaklar için son karar terkin ise vergi aslının %90’ından ve vergi cezalarının tamamının; son karar tasdik ise yine vergi aslının %90’ından ve vergi cezalarının tamamının tahsilinden; son karar bozma ise vergi aslının kalan yarısı ve vergi cezalarının tamamının; son karar kısmen onama kısmen bozma ise onanan kısım için vergi aslının %90’ı ve cezaların tamamının, bozulan kısım için ise vergi aslının kalan yarısının ve vergi aslının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

G. Begüm Kayum

Esq. Kayum & Demir Avukatlık Ortaklığı – Yönetici Ortak

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin 113. sayısında yayımlanmıştır.

Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.