Site icon Campaign Türkiye

URYAD iletişim ajansını belirledi

Türkiye’de faaliyet gösteren ulusal radyoların üyesi olduğu Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği (URYAD), iletişim faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla Türkiye’nin ilk reklam ajansı olan İlancılık ile işbirliği yaptı.

Radyoyu reklam mecrası olarak Türkiye’de ilk kez kullanan ve ilk radyo reklamlarının üreticisi olan İlancılık, bundan böyle URYAD’ın 360 derece iletişim çalışmalarını yönlendirecek.

Ulusal radyolar arasında dayanışma sağlanması, radyo kanallarının ilgili kamu kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde çalışması, frekans tahsisi sorunlarına çözüm bulunması amacıyla kurulan URYAD; radyoculuğu geliştirmek ve radyo mecrasının reklam yatırımlarından aldığı payı büyütmek için gerekli pazarlama faaliyetlerini de yürütüyor.

Radyoların erişimleri ve halkın dinleme alışkanlıklarının raporlanmasının objektif ve doğru şekilde yapılması misyonunu da üstlenen URYAD, bu amaçla tarafsız kuruluşlarla işbirliği içinde düzenli olarak yapılan araştırmaları koordine ediyor.

 

Exit mobile version