Türkiye’nin en dijital şirketleri açıklandı

Türkiye’nin en dijital şirketlerini belirlemek için Accenture, Vodafone, Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Vakfı ile beraber hayata geçirilen Accenture Dijitalleşme Endeksi çalışmasının sonuçları açıklandı.

Çalışmada, değişen pazar dinamikleri ve rekabetçi piyasa koşullarında dijitalleşmenin şirketlerin başarılarında önemli bir etken olduğu gözleminden hareketle yola çıkıldı ve Türkiye’de ilk kez bilimsel bir yaklaşım  ve sistematik bir metodoloji kullanılarak dijitalleşmenin ölçümünde bir ilke imza atıldı. Accenture Dijitalleşme Endeksi çalışmasına katılan 17 sektörün öncü şirketlerinin dijital karnesi çıkarıldı ve sektörlerin dijitalleşme alanındaki liderleri belirlendi. Katılan her şirket için detaylı analizler yapıldı, dijitalleşmenin değişik boyutlarında güçlü ve zayıf yönleri belirlendi ve kendilerini geliştirebilecekleri yönler saptandı.

Türkiye ortalaması %60 olan Accenture Dijitalleşme Endeksi sonuçlarına göre ‘Finansal Hizmetler’ dijitalleşme performansı en yüksek sektör olurken bankalar bu sektörde dijitalleşme konusunda rakiplerinden bir adım önde yer alıyor. ‘Perakende Ticaret’, ‘Hizmet Faaliyetleri’ ve ‘Motorlu Kara Taşıtları İmalatı’ sektörleri ise dijitalleşme yolculuğunda finansal hizmetler sektörünü takip ediyor.

Accenture Dijitalleşme Endeksi’ne göre Dijitalleşme Alanındaki Sektör Liderleri:

Faaliyet gösterdikleri sektör içinde en yüksek Accenture Dijitalleşme Endeksi skorunu elde ederek sektör lideri olan 17 şirket:

Sektör Dijital Sektör Lideri
Finansal Hizmetler Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Perakende Ticaret Migros Ticaret A.Ş.
Hizmet Faaliyetleri Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.
Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
Diğer İmalat Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ulaştırma & Depolama Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.
Toptan Ticaret BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Sigorta Allianz Sigorta
Bilgi ve İletişim Teknolojisi Ekipmanlarının Toptan Ticareti   Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Enerji Enerjisa Enerji A.Ş.
Motorlu Kara Taşıtlarının Toptan ve Perakende Ticareti Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.
Gıda Ürünlerinin İmalatı Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.
Elektronik ve Optik Ürünlerin İmalatı Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünleri İmalatı Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.
Ana Metal Sanayi Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İnşaat Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. (Ağaoğlu Şirketler Grubu)
Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı Petkim Petrokimya Holding A.Ş.

 

Ayrıca, endekse katılan şirketler arasından 14’ü* yüzde 80 ve üzeri skorlar elde ederek “Dijitalleşme Öncüleri” arasında yer aldı:

Dijitalleşme Öncüleri

Endüstri

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Hizmet Faaliyetleri
Beymen Mağazacılık A.Ş. Perakende Ticaret
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Diğer İmalat
BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Toptan Ticaret
Derindere Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hizmet Faaliyetleri
Gold Teknoloji Marketleri San. ve Tic. A.Ş. Perakende Ticaret
Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. Perakende Ticaret
Migros Ticaret A.Ş. Perakende Ticaret
Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş. Hizmet Faaliyetleri
Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. Motorlu Kara Taşıtlarının Toptan ve Perakende Ticareti
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Finansal Hizmetler
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Finansal Hizmetler
Türkiye İş Bankası A.Ş. Finansal Hizmetler
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Finansal Hizmetler

*Şirketler, alfabetik olarak sıralanmıştır.

 Accenture Dijitalleşme Endeksi’nde 10 puanlık bir artış şirkete ilave %1,5 kar getiriyor

Accenture Dijitalleşme Endeksi çalışmasında, dijitalleşmenin şirketlerin karlılığı üzerindeki etkisi de analiz edildi. Buna göre, maksimum 100 puanlık Accenture Dijitalleşme Endeksi skorundaki her 10 puanlık artış, Türkiye’de bir şirket için ortalama olarak %1,5’lik ek Faiz ve Vergi Öncesi Kâr (FVÖK) marjı anlamına geliyor.

Accenture Dijitalleşme Endeksi’nde Türkiye’nin önde gelen sektörlerinin dijital dönüşümdeki durumunun tespit edilip gelişim alanlarının ortaya koyulması ve bu sektörlerin dijital dönüşümüne katkı sağlanarak ülkenin  kalkınmasına destek olunması hedeflediklerini belirten Accenture Türkiye Genel Müdürü Tolga Ulutaş, “Türkiye’de faaliyet gösteren şirketler bu fırsatı değerlendirirse dünya ligine çıkıp küresel firmalarla rekabet edebilecek duruma gelebilirler. Biz de bu doğrultuda Türkiye’nin dijitalleşme öncülerini belirlemek için yola çıktık. G20 bünyesinde ilk defa B20 Türkiye ile beraber Dijital Ekonomi Politikaları raporunu hazırlayarak hükümetlere dijital ekonomiye ilişkin tavsiyelerde bulunduk. Bu çalışma, dijitalin hükümetlerin ajandasında olması açısından çok kıymetli” dedi.

G20 Liderler Zirvesi kapsamında bu yıl ilk kez, ülkeler arasındaki dijital altyapı uçurumları ve siber güvenlik başlıklarının G20 sonuç bildirgesine girdiğinin altını çizen Vodafone Türkiye CEO’su Gökhan Öğüt, dijitalleşmenin hem ülkemizde hem de dünyada öncelikli bir konuma sahip olduğunu ifade etti. Gerek tüm dünyayı etkisi altına alan yeni dijital ekonomi düzeninde, gerekse Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasında dijitalleşen şirketlerin önemli payı olacağını belirten Öğüt: “Ülkemizin dijitalleşmesi özel sektörün, dolayısıyla da şirketlerin dijitalleşmesi ile yakından ilintili; dijitalleşen şirketler, haliyle, faaliyet gösterdikleri ülkeyi de dijital geleceğe taşıyor. Yapılan araştırmalar, dijitalleşen şirketlerin kârlılıklarını sektörlerinin %26 üzerinde gerçekleştirerek ekonomik kalkınmada pozitif etki yarattığını ortaya koyuyor. Diğer yandan, rekabetin gerisinde kalmamak için her ölçekten şirketin 4.5G’li yeni döneme de bir an evvel hazırlanması önem taşıyor” dedi.

Hazırlanan endeksin Türkiye’nin önde gelen 100 şirketinin tomografisi niteliğinde olduğunu söyleyen Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı; “İçinden geçmekte olduğumuz dijital devrimde, bu devrime hızla ayak uydurabilenler, roket gibi yükselecek. Roket gibi derken, ‘gitgide artan’ bir hızı kastediyorum. Günümüzde dönüşüm, bir uçağın pistten kalkması gibi değil, tam aksine, bir roketin rampadan kalkması gibi ilerliyor. Bu hız benzetmesini şirketlere, uluslara, ekonomiye sağlayan: dijitalleşme hızı ve becerisidir” dedi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Köksalan ise endeks çalışmalarının önemine değinerek;Teşhis, değerlendirme ve gelişimin temelinde ölçüm vardır. Bilimsel yöntemlerle geliştirilen bu dijital endeks, şirketlerin dijitalleşmede bulundukları noktayı ölçmekte, güçlü ve zayıf yanlarını ortaya çıkartmaktadır. Endeksin içerdiği detaylı kriterler katılan şirketlerin kendilerini geliştirmeleri için önemli bilgiler sağlamaktadır” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker Accenture Dijitalleşme Endeksi ile ilgili olarak şunları söyledi: “Üç temel dijitalleşme boyutu için geliştirilen 10 kriter ve 91 indikatör ile Accenture Dijitalleşme Endeksi, araştırmaya katılan şirketlere çok kapsamlı bir dijitalleşme karnesi sunma imkanı sağlamıştır. Bu karneler,  şirketlerin dijitalleşme çabalarındaki güçlü ve zayıf yönleri ile gelişim alanlarını saptamalarında ve dijital dönüşüm yol haritalarını hazırlamalarında yol gösterici bir kılavuz niteliği taşımaktadır.”

Dijitalleşme, Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlere birçok fırsat sunuyor

Accenture Dijitalleşme Endeksi çalışmasına göre Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin dijitalleşmeyi gündemlerine alarak ve iş yapış biçimlerini gözden geçirerek yakalayabilecekleri birçok fırsat bulunuyor. Buna göre şirketlerin izlemesi gereken adımlar şu şekilde:

  • Sektörlerine ve rakiplerine göre nerede bulunduklarını tespit ederek konumlarını güçlendirecek dijital stratejileri belirlemek,
  • Eski iş yapış şekilleri yerine, dijitalleşme yolculuklarında önlerine çıkan engellerin üstesinden gelmelerini sağlayacak sağlam bir operasyon modeli geliştirmek,
  • Üst yönetimin, kurumun dijitalleşmesine liderlik etmesini ve dijitalden gelecek yeni fırsatları desteklemesini sağlamak,
  • Özellikle bilgi teknolojileri, müşteri deneyimi ve servis tasarımı, analitik, online satış ve pazarlama, dijital kanalların tasarımı gibi alanlardaki deneyimin şirkete kazandırılması için çalışan yetkinliklerini artırmak ve bu konuda uzman şirket ve kurumlarla işbirliği yapmak,
  • Dijitalleşme sayesinde oluşacak büyüme ve verimlilik artışlarına odaklanarak dijitalleşme projelerinin kendi kendini finanse eden yatırımlar haline gelmesini sağlamak,
  • Dijitalleşmeden gelebilecek en fazla faydayı elde etmek için, tasarım odaklı düşünmek ve eldeki veriyi kullanarak içgörüler elde etmek,
  • Dijital dönüşüm süreçlerinde sosyal medya, bulut, mobil teknolojiler ve analitik gibi dijital teknolojileri en iyi şekilde kullanarak büyüme ve verimlilik sağlamak ve güvenlik çözümleri ile de bu alanda oluşabilecek riskleri minimize etmek.

 

Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.