Site icon Campaign Türkiye

Tüketiciler salgınla ilgili nasıl aksiyon alıyor?

Salgınla ilgili düşünce biçimlerinin, alınan aksiyonların farklı tüketici gruplarında nasıl değişiklik gösterdiğini inceleyen GroupM Türkiye, her segmentin kendi içerisinde süreçle ilgili farklı haber alma yöntemlerinin olduğunu ortaya çıkarıyor:

Exit mobile version