Tepe Savunma ile güvende hissedilen yirmi beşinci yıl

Güvenlik hizmetleri sektöründe Türkiye’nin öncü firmalarından Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri’nin 25. yaşını taçlandırmak adına yaşadığı değişim sürecini, marka ve ajanstan isimlerle konuştuk.

Tepe Savunma ve Deep360 ile markanın yeni kampanyasını konuştuk.
Esma Bitirim, Sevde Kırallı Akçin, Nigar Koyuncuoğlu…

Türkiye’de güvenlik denince akıllara gelen ilk isimlerden olan Tepe Savunma, bu yıl 25. yaşını kutluyor. Çeyrek asrı güçlü yapısı ve deneyimli kadrosuyla karşılayan marka, bu önemli dönemeci birtakım yeniliklerle karşıladı. 360 derece kampanyadan logo değişimine kadar yaptığı çalışmalarla güvenlik sektöründe öncü bir rol üstlenen Tepe Savunma’nın Deep360’la beraber çalışarak hayata geçirdiği kampanyayı, sürdürülebilirlik odaklı vizyonunu ve hedeflerini Tepe Savunma ve Güvenlik Pazarlama Müdürü Nigar Koyuncuoğlu, Deep360 Ajans Eş Başkanı Sevde Kırallı Akçin ve Deep360 Ajans Başkanı Esma Bitirim ile konuştuk.

Seda Büktel: Tepe Savunma 25. yılını ne gibi yeniliklerle kutladı? Bunlardan bir özet alabilir miyiz öncelikle?

Nigar Koyuncuoğlu: Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri, 25 yıllık geçmişinde sağlıklı gelişim ve büyümede süreklilik sağlamış, bunu gerçekleştirirken de kurumsal çalışma ortamını ve bütünlüğünü sağlamış köklü bir firma. Şirketimizin 25 yıllık tecrübe, 12.000’den fazla çalışanıyla sektörün lider pozisyonunda olması bize her daim gelişim, değişim ve yenilenme gereksinimi getirmekte.

Teknoloji ve yenilik alanında sürekli meydana gelen gelişmeler, ekonomik yapılardaki değişimler, pazar değişimleri, yasal koşullardaki değişiklikler, sosyal ve politik faktörler ve değişen müşteri tercihleri gibi unsurlar bu sene yeni oluşturduğumuz yapıda bizi değişime sürükleyen diğer önemli faktörler.

Bir organizasyonun büyümesi için, ki günümüzde sürdürebilirlik büyüme ile yer değiştirdi, değişim ihtiyaçlarını takip etmek ve zamanı gelince bu değişimleri hayata geçirmek bizim için de çok önemli.

Değişim sürecimizi pazarlama yapısının kurulması, iletişim kampanyası, logo değişikliğinden öte iyi özümsenmiş, ön araştırmaları yapılmış, ihtiyaca yönelik hazırlanan bir yönetim stratejisi ve uygulama değişimi olarak adlandırmak daha doğru olacaktır. Bu önemli bir süreçti çünkü reklam alışkanlığı olmayan fakat hayatın önemli bir noktasında olan güvenlik sektöründe bu kampanya bir dönüm noktası olacaktı.

 

Seda Büktel: 25. yıl logo değişimi bu yeniliklerden biri oldu. Bu değişimin altında nasıl bir strateji yatıyor? Tüketicilerinizde yaratmak istediğiniz duygu ve çağrışım nedir?

Tepe Savunma 25. yılını yeni bir logoyla karşıladı.
Tepe Savunma 25. yılını yeni bir logoyla karşıladı.

Sevde Kırallı Akçin: Deep360 olarak biliyorduk ki bu yeni kurumsal değişim hem Tepe Savunma hem sektörü için herkese yeni bir pencere açacak ve bakış açılarında önemli değişikliklere yol açacaktı. Hedeflediğimiz temel duygu köklü, güçlü, güven duyulan ve öncülük üzerine inşa edilmiş yenilikçi bir bakış açısıydı. Yaratıcı grubumuz ve strateji ekibimizin analiz süreci sonucunda 25. yıl logosu için yalın ve hedeflediğimiz temel duyguları yansıttığını düşündüğümüz öneriler hazırladık. Bize derinlemesine yol gösteren kapsayıcılık iç görüsünden hareket ederek, çok yönlü algıya açık bir kurumsal yapıda markamızla beraber fikir birliğine vardık.

Nigar Koyuncuoğlu: Şirketimiz 25 yıllık sürede personel sayısı, iş kolu çeşitliliği, müşteri sayısı ve pazar payı anlamında dinamik ve organik bir gelişim geçirdi. Ancak bu değişimi anlatacak önemli bir öge olan logo relansmanı yapılmadı. Logo değişimimizi bundan sonrası için planladığımız, marka iletişim kampanyamızın etiketi olacak bir unsur olarak tanımlıyoruz.

Logo değişikliğiyle amacımız, yönetim, kurumsal yönelim, kültür veya pazarlama stratejisindeki değişikler için farkındalık yaratmak, yeni kimliklendirme ve samimi marka konumlandırması kimliğimizi pekiştirmek, iletişim kampanyasının etkisini pekiştirmek ve sahada farkındalık yaratmak.

 

Seda Büktel: Logo yenilenmesinin dışında bir de Deep360 ile beraber hazırladığınız yeni bir kampanyanız mevcut. Kampanyaya geçmeden önce marka ve ajans arasındaki ilişkinin nasıl geliştiğinden biraz bahsedebilir miyiz?

Nigar Koyuncuoğlu: 25. yıl iletişim kampanyası öncesinde bir konkur süreci başlattık. İş ortaklarımızın fikirlerini dinleyerek değerlendirmelerimizi yaptık. “Aramızdaki Bağı Görebiliyor Musunuz?”, duyar duymaz benimsediğimiz, bizi en doğru anlatan kampanya vaadi olarak öne çıktı. Bu süreçte Deep360 ile birlikte yürümeye devam ettik. Kampanyanın henüz ilk fazını çıkardık. Yaratıcı çalışmalarımızı çizgi üzeri ve offline ile birlikte devam ettiriyor olacağız.

Esma Bitirim: Deneyimin bize kazandırdığı çok önemli bir değer var. Marka ve ajans ilişkisindeki en temel gerçek, empati kurmak ve hedefleri iyi özümsemektir. Tepe Savunma ile birbirimizi çok iyi anladık. Hedeflerimizi ve enerjimizi sağlam bir platformda buluşturduk.

Marka yeni kampanyasında "Aramızdaki Bağı Görebiliyor Musunuz?" diye soruyor.
Marka, yeni kampanyasında “Aramızdaki Bağı Görebiliyor Musunuz?” diye soruyor.

Seda Büktel: Hazırladığınız bu kampanyanın iç görüsü, stratejisi ve hedefi nedir?

Sevde Kırallı Akçin: Yaptığımız araştırmalarda şunu net gördük: Güvenlik sektörü yaşam alanlarımızın her noktasında çok önemli bir yerde. Çok fark etmesek de aramızda özel ve güçlü bir bağ var. Tepe Savunma’nın 25 yıldır birçok alanda içimizden biri olmasının dışında, profesyonel ve uzman duruşuyla Türkiye için başarı hikayesi olması bizi etkiledi. Markanın hem mevcut müşterileri ile hem de kamuoyu ile kurduğu iletişimi biz “Aramızdaki Bağı Görebiliyor Musunuz?” mesajıyla hikayeleştirdik. Bu bağ ile yarattığımız duygu “yanımızda, yakın, deneyimli ve çözüm odaklı” olmak oldu. Aynı zamanda bu duygu “koruyan, kollayan, savunan, güçlü ve dengeli” marka kimliği ile doğru bir orantıyı temsil ediyordu. Markanın DNA’sını, tüm iletişim parametreleriyle uyumlu biçimde yol alabilecek bir kurguya yerleştirdik. Sonuç olarak da temel marka mesajında “sadece bir güvenlik şirketi değiliz”, “hayatınızın merkezindeyiz”, “birlikte yol alıyoruz” ve “aramızda güvene dayalı güçlü bir bağ var” noktasına gelmiş olduk.

Esma Bitirim: En önemli farklılaşma noktası ise Tepe Savunma ailesinin üyelerinin bu hikayenin merkezinde olmasıydı. Bu sadece reklam kampanyasının dilinin bir parçası değildi. Markanın insan kaynağına verdiği önemin yansımasıydı. Reklam filmimizin yayını sonrası aldığımız olumlu geri dönüşlerin merkezinde de bu nokta var. “Aramızdaki Bağı Görebiliyor Musunuz?” mesajı hedeflerimizin tümüne ulaşmamız yolunda en önemli araçlarımızdan oldu. Tepe Savunma’nın yarattığı güveni ve yaşamın odağındaki değerini herkese ulaştırma hedefimize, farkındalık tekniğiyle ve samimi bir  iletişim diliyle kısa sürede ulaştığımızı düşünüyoruz.

Nigar Koyuncuoğlu: İletişim kampanyamızın temel amacı, çeyrek asırlık deneyime sahip şirketimizin güçlü değerlerini ve vizyonunu anlatmak. Hazırlık sürecimizde, pazar araştırmalarımızı inceledik ve marka konumlandırması yaptık. En uygun marka çağrışımlarımızı “güven, saygı, uzman, köklü ve yenilikçi” olarak belirledik. Samimi marka imajını kullacağımız; savunan, kollayan, dengeli, kendinden emin ama sizden birisi mesajlarını vermeyi hedefledik. Yaratıcı yaklaşımızı “Aramızdaki Bağı Görebiliyor Musunuz?” vaadi üzerine kurguladık. Bu yaklaşımla hedefimiz aramızdaki bağın derinliğini ve kapsamını vurgulamaktı.

Tepe Savunma ve Güvenlik olarak markamız ile iş ortaklarımız arasında, markamız ile komuoyu arasında, 12 000’den fazla çalışma arkadaşımız ve şirket arasında güvene dayalı bir bağ var. Uzun dönemde, kampanyamız boyunca her biri için işlenmiş örnekler göreceğiz.

Seda Büktel: Kampanyanın geri bildirim hedefleri konusunda izlediğiniz stratejik bir yön oldu mu?

Esma Bitirim: Elbette. Duygusal anlamda, kurum ve müşteri adına “güvende hissedebileceğim bir işbirliği”, rasyonel anlam da ise “yıllardır büyük ölçekte bir ekiple profesyonel hizmet sunan bir kurum” olarak geri bildirim hedefini belirledik.

 

Seda Büktel: Sizin sektördeki ilk reklamveren olmanız sizce sektörde ne tarz gelişmeleri beraberinde getirebilir?

Nigar Koyuncuoğlu: Hepimizin bildiği gibi bizim gibi organizasyonların büyüyebilmesi için – günümüzde bu olgu sürdürülebilirlik olarak yer değiştirdi – ihtiyaçları yakından takip etmek ve doğru zamanda aksiyon almak son derece önemli. Şirketimizin de sektörde lider pozisyonda olması bize her daim değişim, gelişim ve “oyun kurucu” olma misyonunu yüklemiştir.

Yaptığımız 25. yıl kampanyasıyla iletişimde olan öncü rolümüzü de pekiştirmiş olduk. Sektörümüzün ilk 360 derece mecra kullanımını biz gerçekleştirdik. Ev dışı zamanımızın büyük çoğunluğunu geçirdiğimiz ortak yaşam alanlarında da  bizi koruyan şirket ve güvenlik personelinin deneyim, uzmanlık ve eğitimine hepimiz dikkat etmeliyiz. Kampanyamızla güvenlik tüketicisi olan her bir birey ve vatandaş için de bu konuda farkındalık yaratacağımıza inanıyoruz.

Esma Bitirim: Biz de Deep360 olarak bir ilke imza attığımız için çok mutluyuz. Markamızın bize bu fırsatı vermesi yeni bir reklamveren segmenti yaratılması açısından çok önemli.

 

Seda Büktel: Pazarın genel görünümünü ve potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Nigar Koyuncuoğlu: Türkiye’de özel güvenlik sektörü personel sayısı ve ciro bakımından her yıl ortalama yüzde 7-8 civarında büyüyor. Pazarda yaklaşık 1400 şirket faaliyet gösteriyor. Bunlar arasında 15 güvenlik görevlisiyle hizmet veren de, bizim gibi 12 bin kişiyle çalışan da var. Bizim farkımız kurumsal ve müşteri odaklı yaklaşımımızdır. Hedefimiz önümüzdeki sene çift rakamlı büyümelere ulaşabilmek ve organik büyümedir.

 

Seda Büktel: 2017 büyüme hedefiniz nedir?

Nigar Koyuncuoğlu: Bugün Tepe Savunma ve Güvenlik olarak, 12 bin çalışanımız ve 500 milyon liraya ulaşan ciromuzla sektörümüzde ilk sırada yer alıyoruz. Amacımız, liderliğimizi devam ettirmek. Ancak sektörün sıkıntıları, özellikle güvenlik personeli temin ve idamesinde yaşanan sorunlar, bundan sonraki dönemlerin daha zor olacağını gösteriyor. O nedenle sektörel değişimlere ve gereksinimlere göre yenilikçilik anlamında hazırlıklarımızı yapıyoruz.

Özel güvenlik hizmetlerine duyulan ihtiyaç ve beklentiler her geçen gün artıyor. Biz de 12 bin çalışanımızla, sektör lideri bir firma olarak, insan kaynağına ve inovasyona verdiğimiz değerle büyüyoruz. 25 yıla yaklaşan sektör deneyimimizi güncel gelişmeler ile birleştirerek, sürekli değişen ihtiyaçlara eksiksiz yanıt vermeye çalışıyoruz. Sektörde bulunduğumuz pozisyonu koruyabilmek adına sürekli gelişmek ve değişmek zorundayız ki öncelikli hedefimiz de bu.

Kampanya reklam filmini ve backstage görüntüleri aşağıdan izleyebilirsiniz:

Künye:

Reklamveren Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri

Reklam Ajansı Deep360

Ajans Başkanı Esma Bitirim

Ajans Eş Başkanı Sevde Kırallı Akçin

Yaratıcı Grup Başkanı Erkan Belen

Creative Group Head Aynur Kızılırmak

Grafik Gülseren Çimentay

Reklam Yazarı Ali Özgen

Müşteri İlişkileri Direktörü Dilek Denkkoşan

Prodüksiyon 36MM Network Film

 

Bu yazı ilk olarak Campaign Türkiye’de yayınlandı.

 

 

Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.