artwork

Taşınmaz ve Kira Hukuku İhtilaflarına İlişkin Yeni Arabuluculuk Düzenlemeleri

5 ay önce

0

32154 sayılı ve 5 Nisan 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7445 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) ile 6326 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nda çeşitli değişiklikler yapılmış ve zorunlu arabuluculuğa tabi uyuşmazlıklar ile ihtiyari arabuluculukla çözümlenebilecek uyuşmazlıkların kapsamı genişletilmiştir. Kanunla getirilen düzenlemeler özet olarak aşağıdaki şekildedir:

  • Taşınmazın devrine veya taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak kurulmasına ilişkin uyuşmazlıklar ihtiyari arabuluculuğa elverişli hale gelmiştir.
  • Arabulucunun talebi üzerine arabuluculuk süreciyle sınırlı olmak ve konulduğu tarihten itibaren üç ayı geçmemek üzere tasarruf yetkisinin kısıtlandığına dair tapu siciline şerh verilebilecektir.
  • 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’na göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler hariç olmak üzere, kiralanan taşınmazların kira ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflar, taşınır ve taşınmazların paylaştırılması ve ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu), 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen komşu hakkından doğan uyuşmazlıklarda dava açmadan önce zorunlu arabulucuya başvurulması gerekecektir.

İfade edilen değişikliklerin yürürlük tarihi 1 Ekim 2023’tür.

G. Begüm Kayum
Esq. Kayum & Demir Avukatlık Ortaklığı – Yönetici Ortak
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Bu içerik ilk olarak Campaign Türkiye’nin 131. sayısında yayımlandı.