Create Airbnb Etiketli Tüm Yazılar

Create Airbnb

Airbnb’nin içerikle dansı

İyi içeriği markanın her bir hücresine entegre eden bir marka Airbnb. Başarılı içerik pazarlaması çalışmaları ve topluluğu her şeyin merkezine koyma stratejisi şirketi 10 milyar dolarlık bir değere ulaştırdı. Ocak 2015 sayısında…