artwork

Şirketler biliniyor ama tanınmıyor!

4 yıl önce

0

RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi tarafından gerçekleştirilen Türkiye İtibar Ligi Zirvesi’19’da ortaya çıkan en önemli sonuç; iletişim, itibar ve kârlılığın aynı yolda birlikte yürüdükleri gerçeğini rakamlarla ortaya koyması oldu. Toplantıya katılan bütün paydaşların da hem fikir olduğu bu zorunluluk aynı zamanda Türkiye’deki şirketlerin yürüyecek çok uzun bir yolları olduğunu da gösterdi.  

Türkiye halk geneli nezdinde, elektronik ortamda online anket doldurma yöntemi uygulanarak, Ocak – Şubat 2019 döneminde 18 yaş ve üzeri 13 bin 744 kişi ile gerçekleştirilen araştırmada, 17 sektörü temsil eden 155 şirketin her biri için, itibar yönetimi performansını oluşturan 7 ana boyut, boyutları oluşturan 12 detay performans kriteri ve itibarın etkilediği iş sonuçları değerlendirildi. Ayrıca araştırmada her sektör için tüketici genel davranışları ve itibara yönelik trendler de sorgulandı.

İtibar yönetimi performansının ölçüldüğü araştırmada şirketin güçlü olduğunu ifade edebilmek için minimum skor tüm dünyada ve Türkiye’de 70 puan. 2019 araştırması kapsamında ülkemizde sorgulanan 155 şirketin sadece %23’ü 70 puan (RMS) ve üzeri skor elde ederek RepMan Türkiye İtibar Ligi’ne girmeye hak kazandı. 

Araştırmada, Türkiye Şirketler İtibar Yönetimi Performans Ortalaması (RMS) 65.6 olarak açıklandı.  Bu durum Türkiye’deki şirketlerin bilindiğini ve potansiyel güçlerinin olumlu yönde olduğunu gösterdi ancak şirketler bilinirlik açısından güçlü performans gösterirken, itibar oluşumu için en önemli boyutlardan biri “Tanınma” (haklarında bilgi sahibi olunmasını sağlama) açısından yeterli performans gösteremedikleri de başka önemli konulardan biri olarak öne çıktı. Yani şirketlerin algı kontrollerinin kendi ellerinde olmadığını, iletişimlerini doğru yönetmediklerini de bir kez daha anlamamıza yarayan araştırma, iletişimin şirketlerin hayatındaki gerekliliğini rakamlarla ortaya koyuyordu.  

Ergun Gümrah

İDA Üyesi

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin 89. sayısında yayımlandı.