Site icon Campaign Türkiye

Reklam Konseyi ve Beklentiler

2021 yılının son günlerinde “Dijital Dönüşüm Sürecinde Reklamlar” ana temasıyla, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla gerçekleştirilen 3. Reklam Konseyi, sektörümüzün geleceğine dair sağlam bir temel atma töreni oldu.

Reklam sektöründeki tüm paydaşlar, dijital mecranın sağlıklı ve kontrollü büyümesini istiyor, yoksa sürdürülebilir bir büyümeden söz edemeyeceğimizi biliyoruz.

Konseyin ana teması, sürdürülebilir büyüme için hem tüketici hem marka hem de yayıncı tarafında standartların oluşturulması için “kolektif bir çözüme nasıl ulaşabiliriz” amacına hizmet ediyor, ihtiyaçlarımız nedir bunu ortaya koyuyor.

Bu ana tema bağlamında sektörü meşgul eden temel konular için artık koşarak ilerlemek gerek. Her paydaş kendi üzerine düşen görev için koşacak.

Önceliklerimiz net; Çapraz medya ölçümü için çalışmaların hızlandırılması, lokal yayıncıların dijitalleşme doğrultusunda altyapı yatırımı için teşviki, ajansların teknoloji ve insan kaynağı yatırımlarının artırılması, sektörün büyüme hızını karşılayabilecek yetenek havuzunun oluşturulması, reklam sahteciliği konusunda alınacak önlemlerle güven ortamının sağlamlaştırılması, reklam engelleme eğiliminin azaltılması, reklam kısıtlamalarının ve reklamdan alınan vergilerin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor.

Konseyde alınan kararlar, sektörün büyüme hızına eş değer bir hızla hayata geçiriliyor; Daha önce oluşturulmuş olan çalışma grupları, ihtiyaca göre yeniden düzenlendi.

Mecraların dijital dönüşümünün gerçekleştirilmesi için, 2022 yılı içinde geniş katılımlı bir çalıştay planlanıyor.

Bir süredir sektörün adının konması için çağrıda bulunuyorduk, çağrımıza uygun olarak reklamcılık ile ilgili faaliyetlerin doğrudan “Reklam Sektörü” şemsiyesi altında nitelendirilmesi ve sektör kimliğinin kazandırılması için çalışmalar başlatıldı.

Sosyal medyada “Influencer” reklam çalışmalarının yapay zekâ kullanılarak taranması projesine de start verildi. Bu projeyle, yasal düzenlemeler ve Öz Denetim Esasları’na uygunluk takip edilecek, gerekli aksiyonlar zamanında alınacak ve tüketicilerin yanıltılmasının önüne geçilecek.

Ahmet Pura
RVD Yönetim Kurulu Başkanı

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin 121. sayısında yayımlanmıştır.

Exit mobile version