RD, Hitler’li reklam için soruşturma başlattı

Bir şampuan markasının büyük tepki toplayan Hitler’li reklamının yaratıcısı M.A.R.K.A ajansı hakkında Reklamcılar Derneği tarafından disiplin soruşturması başlatıldı. Reklam Özdenetim Kurulu’nda kampanyanın uygulama esaslarına uygunluğu tartışılarak, karar oluşturuldu, Reklamcılar Derneği Disiplin Kurulu’nun görüşü alındı ve Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu toplandı. Başlatılan disiplin soruşturması uyarınca Reklamcılar Derneği üyesi olan M.A.R.K.A’nın savunması alınacak ve karar oluşturulacak.

Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aytül Özkan konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

“Yakın zamanda yayınlanan bazı kampanyalar reklam kurumunun ülkemizdeki işlev ve amacını kamuoyunda tartışılır hale getirmiştir. Reklamın iyisi, kötüsü olmaz veya her yol mübahtır biçiminde özetlenebilecek yaklaşımın mesleğimizin sosyal ve profesyonel sorumluluk kodlarına tümüyle aykırı olduğunu belirtmek isteriz. Bugün 3.5 milyar USD büyüklüğe ulaşan Türk reklam endüstrisinin yaklaşık %85’ini temsil etmekteyiz. Üyelerimiz ICC Uluslararası Ticaret Odası Reklam ve Pazarlama İletişimi Uygulama Esasları ve Avrupa İletişim Ajansları Birliği’nin Etik Kodları uyarınca üretim yapmakla yükümlüdür. ICC’nin 2006 tarihli Esasları Madde 4’te belirtildiği üzere, pazarlama iletişimi ırka, ulusal kökene, dine, cinsiyete, yaşa, zihinsel ya da bedensel özre veya cinsel tercihlere dayalı ayrımcılığı desteklememeli ya da yapılan ayrımcılığı görmezden gelmemeli, insanlık onuruna saygı göstermelidir. Pazarlama iletişimi haklı bir neden olmaksızın korku duygusundan yararlanmamalı, şanssızlık ve acı gibi unsurları sömürü malzemesi olarak kullanmamalıdır.
Süreç işlerken öncelikle reklam kurumunun işleyişi hakkında kamuoyunu yanıltabilecek bazı açıklamalara yanıt vermek isteriz. Reklamcılıkta her yol mübah değildir. Reklamın iyisi ve kötüsü mevcuttur. Toplumsal duyarlıklara sırt çeviren, her tür değeri istismar edebilen bir yaratıcılık anlayışı tasvip edilemez. İlgili kurullar, değerlendirme mercileri, meslek örgütleri üzerine düşeni yaparken ; aslen en iyi değerlendirme, ödül veya ceza, bizatihi tüketiciler eliyle verilir.”

Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.