İnternet kapatma kolaylaşıyor mu?

Yeni yıla yine bir internet denetimi mekanizması ile başladık. Daha önce defalarca tartışılan konu bu sefer torba kanun teklifi ile gündeme oturdu.

Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin 54. Maddesi ile 5651 sayılı Kanunun 9’uncu maddesinden sonra gelmek üzere “Özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi” başlığı altında aşağıdaki madde eklenmek isteniyor.

MADDE 9-A (1) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, Başkanlığa doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilir şeklindedir.

Kanun teklifine göre internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerine bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mahkeme kararı olmadan başkanlığa doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanması istenebilecek.

Böyle bir durumda, doğrudan TİB başkanı veya ilişkili olduğu bakanın emri üzerine erişim engellenebilecek. Herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın gerçekleştirilen müdahalelerden TİB başkanının sorumluluğu söz konusu olmayacak, TİB başkanı ve personel hakkında cezai soruşturma da bakanın iznine bağlı olacak. Ayrıca, internet içeriğinin çıkarılmasıyla ilgili kararı yerine getirmeyen sorumlu kişi veya internet sağlayıcılara 500 günden 3 bin güne kadar adli para cezası verilebilecek.

İlgili düzenleme, beraberinde pek çok sakıncayı da getirmektedir. Kanun teklifi mevcut uygulamanın tamamen tersi bir düzenleme yapılmak suretiyle yürütmenin son derece etkin bir şekilde müdahalesine imkan tanınmakta ve bu suretle ‘özel hayatın gizliliği ihlal edildi’ söylemi ile kamunun haberdar olması gereken pek çok konunun üzerinin örtülmesi yolu da açılmış olmaktadır.

 

Av. Erdal Aksu

HukukiBoyut

Bu yazı Campaign Türkiye’nin Şubat 2014 sayısında yayınlanmıştır.

Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.