artwork

İnsan ve dünya için teknoloji

3 ay önce

0

Daha iyi bir dünya hedefiyle yola çıktığımız sürdürülebilirlik iş yapış şeklimize tüm paydaşlarımızı ortak ediyoruz. Ürettiğimiz teknolojileri çevreye ve topluma karşı sorumluluk duygusuyla tasarlıyor, tüm iş süreçlerimizi insan ve çevre odaklı bir kurumsal yaklaşımla geliştiriyoruz. İklim değişikliği karşısında, teknolojinin onarıcı gücünü kullanarak işimizi daha çevreci, daha verimli ve sürdürülebilir bir modele dönüştürme hedefimiz var. 

Sektörümüzün yüksek potansiyelini ve Turkcell’in üstün dijital hizmetlerini, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile birleştirerek kısa, orta ve uzun vadede toplumsal ve çevresel etkimizi ölçümlüyor, değer sağlıyor, bu vizyonla Turkcell’in sürdürülebilirlik stratejisini oluşturuyoruz. ‘Sürdürülebilirlikte Pozitif İz’ vizyonumuzla çevreye, topluma ve işimize olumlu izler bırakmak için çalışıyoruz. 

Sürdürülebilirlik bizim için doğrudan ya da dolaylı etken olduğumuz negatif çıktıları en aza indirme, pozitif değer oluşturma ve bu yaklaşımı tüm paydaşlarımıza kazandırma anlamına geliyor. Bu amaçla kurulduğumuz günden bu yana herkesin eşit olanaklara sahip olmasını hedefleyen toplumsal kapsayıcılık projelerini hayata geçiriyoruz. Tüm operatörlere ücretsiz sunduğumuz İşaret Dilim uygulaması, Geleceği Yazan Kadınlar, Eğitime Dönüştür, Engel Tanımayanlar çatısı altında yürütülen Engelsiz Eğitim Programı, İçimdeki Hazine, Engelsiz Spor, Hayal Ortağım gibi projelerle kimseyi geride bırakmadan teknoloji ile toplumsal eşitliği her anlamda yaygınlaştıracak projeler geliştiriyoruz.

Dijitalleşmenin, karbon salınımının azaltılması ve enerjinin verimli kullanılması için sağladığı faydanın bilinciyle, Turkcell mühendislerinin geliştirdiği sürdürülebilir, akıllı ve çevreye katkı sağlayan hizmetler geliştiriyoruz. Ürün ve servislerimizle tüm kesimleri kapsayarak eşitsizliklerin azaltılması için çalışıyor, bilgiye eşit erişim imkânı sunuyoruz. İş modelimizin temeline sürdürülebilir, kapsayıcı ve erişilebilir yapı taşlarını koyarak uzun vadeli değer oluşturmayı hedefliyoruz.

Turkcell olarak şu anda yüzde yüz yenilenebilir enerji kullanıyoruz. Çok yakın bir zamanda karbon nötr bir şirket olarak anılacağız. Bunun yanı sıra 2050’de net sıfır (Net Zero) emisyonlu şirket olma hedefimiz var. Türkiye’de yenilenebilir enerji üretimine en çok yatırım yapan operatörüz. Emisyonlarımızı bilim temelli azaltmak için Bilim Temelli Hedefler İnisiyatifi’ne başvuru mektubumuzu ilettik. Şu an değerlendirme sürecindeyiz.

‘Eğitime Dönüştür’ projemizle Türkiye’de kendi elektronik atıkları dışında müşterilerinin atıkları için aksiyon alan ilk şirketiz. Biz teknolojimizle müşterilerimize ulaşım, tarım, lojistik alanlarında akıllı ürün sunarak kağıt, enerji, su ve yakıt tasarrufu sağlıyoruz. Kendi sürdürülebilirlik dönüşümümüzü gerçekleştirirken teknolojimizi çevresel ve sosyal fayda için kullanıyoruz. 2022 yılında tatil beldelerinde ormanlık alana giren herkese duman görmeleri durumunda yapacakları konusunda ve ormanlık alanda ateş yakmamaları, plastik ve cam atık bırakmamaları için SMS gönderdik. Ayrıca Caretta Caretta’ların yumurtalarına dikkat etmeleri için Çıralı’ya giriş yapan her müşterimize anlık bilgilendirme mesajları yolladık. Özetle sürdürülebilirlik dönüşümüne tüm ekosistemimizi dahil etmek için Ar-Ge çalışmaları yapıyor, teknolojimizi ve teknolojinin onarıcı gücünü insan ve dünya için kullanmak üzere kaynaklarımızı seferber ediyoruz.

Turkcell’de mağazalarımızın sürdürülebilirlik dönüşümüne başladık. Mağazalarımız için çevresel, sosyal, hijyen ve güvenlik konularını kapsayan bildirgeler hazırladık. Müşterilerimizi sürdürülebilirlik sürecine, özellikle sorumlu tüketime dahil etmek için geliştirdiğimiz Eğitime Dönüştür projemize entegre olabilecek kampanyalar ekliyoruz. Mağazalarımızda ve online olarak Turkcell Pasaj’da sürdürülebilir yaşama geçiş için ürün alternatifleri sunuyoruz.

Turkcell’de yeni işe giren herkesi sürdürülebilirlik eğitimlerine dahil ediyoruz. Özellikle genç yeteneklerimizin bu konuda hassasiyetleri bizi motive ediyor. Genç arkadaşlarımızın oryantasyon sürecinde sürdürülebilirlik ağırlıklı bir bölüm oluşturduk. Bu, aynı zamanda çalışmaya başladıkları şirkete de bağlılıklarını artırıyor. 

Markaların hedefi artık sadece paydaşları ve hedef kitleleri değil, aynı zamanda çalışanları da… Bu noktada çalışanın özverisiyle katma değer sağlayabileceği, bir amacın etrafında kariyerine devam edebileceği bir organizasyona dahil olacağına inanması, bunu benimsemesi önemli. Çalışan profili de bu konulara daha duyarlı hale geldi, sorumluluk alabilen kişilerden oluşuyor. Amaçları ve hedefleri dünya ve toplum için net olan bir şirket olarak bu konudaki faaliyetlerimizi çalışanlarımıza beyan ediyor, odaklandığımız yönlere çalışanlarımızı da entegre etmenin faydalı olduğuna inanıyoruz. Sürdürülebilirlik Turkcell’de çalışanın çalıştığı işte anlam bulmasına yönelik güçlü bir alan. 

İsmail Özbayraktar

Turkcell Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü 

 

 

 

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin Sürdürülebilirlik Özel sayısında yayımlanmıştır.