artwork

İletişimci iletişimcinin kurdudur!

9 sene önce

0

Belli bir amaç etrafında toplanan insanların hedeflerini gerçekleştirebilmeleri, canlı ve etkin bir iletişimden doğan işbirliğine bağlıdır. Yeni fikirler, farklı bakış açıları, değişik aktörlerin ihtiyaç ve beklentilerinin buluşmasından doğacak sinerji o organizasyonu ileri taşır. Canlı, sürekliliği olan, bütünsel bir iletişim üretkenlik, bağlılık ve inovasyon için vazgeçilmezdir.

Küreselleşmeyle birlikte, geçtiğimiz yüzyılın son çeyreğinden itibaren iletişim çalışmaları özgün bir bilimsel alan ve uzmanlık haline gelmeye başladı. İletişim profesyonellerinin sorumlulukları giderek genişleyip çeşitlenirken, bu alan içinde farklı uzmanlıklar da oluştu. Bugün artık pazarlama, reklamcılık, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim gibi başlı başına uzmanlık alanlarından ve bunların da altında etkinlikten sosyal medya yönetimine kadar onlarca alt kırılımdan bahsediyoruz.

Bu birbirine ‘benzer ama tam da değil’ diyebileceğimiz insanlar tablosununun tamamını bir arada görmemizi sağlayacak bir çerçeveden henüz yoksunuz. İletişim sektörünün oyuncuları konferans, ödül ve benzeri etkinliklerde şu ya da bu kapsamda buluşuyor olsalar da Türkiye’de iletişim sektörünün tek karede fotoğrafını çekmekten, tam kapsayıcı, ‘çatı’ diyebileceğimiz bir mesleki örgütlenmeden henüz bahsedemeyiz. TÜHİD, İDA, RD ve KİD gibi derneklerimiz bu yönde atılmış çok değerli adımlardır. İletişim alanında standartların tanımlanması, oturtulması ve ileri taşınması, iletişimcilerin her alanda daha önemli roller üstlenmeleri, daha fazla değer üretebilmesi için dayanışma ve işbirliği büyük önem taşıyor. Ancak birlikte çalışarak yükselebiliriz. Yanlış anlaşılmasın, bu, birbirimizle rekabet etmemize engel değil. Aksine, işbirliğine dayalı rekabet, tam da iletişim alanının gelişmesi için benimsenmesi gereken yöntem olabilir. Birbirimizi daha iyi tanıyacağımız, destekleyeceğimiz ve dengeleyeceğimiz platformlara ve işbirliklerine ihtiyacımız var.

Bu yazıyı, ülkemizde PR’ın değerli isimlerinden İpet Altınay’ın zamansız kaybının düşündürdükleri yazdırdı. 2015 yılının, biz iletişimciler için dayanışmanın artacağı bir yıl olması dileğiyle…

 

Bengi Vargül
Kurumsal İletişimciler Derneği Başkanı

@bengivargul
 Bu yazı Campaign Türkiye’nin Şubat 2015 tarihli sayısında yayınlanmıştır.