Güç, içerikten anlamlı olmaya geçiyor

İletişim sektöründe son yıllarda mecraların belirlenmesinden çok, içeriğin daha önemli olduğunu söylüyorduk. Ama artık öncelikli olan sadece içerik değil, anlamlı olmak ya da konuyla bağlantılı olmak. Bu yeni kavram çerçevesinde bakarsak, dünya değişiyor ve yeni teknolojiler, özellikle veri temelli olanlar iletişim stratejilerimizi de etkiliyor. Tüketicinin marka sadakati, itibarı bir gün içinde yıkabilecek sosyal medyanın kısmi etkisiyle yön değiştiriyor. Markaların görünür kalma çabaları, bilgi kirliliğini de beraberinde getiriyor ve tüketicinin bakış açısıyla daha fazla içerik, daha fazla gürültü anlamına geliyor. Aslında günümüzde oldukça sık kullanılan komik viral içerikler bir markanın itibarı için kalıcı bir fark yaratamıyor. Çünkü unutmayalım ki, “herkesle” bağlantılı olması istenen bir içerik, aslında “hiç kimseyle” ilgili değildir. Markalar kalıcı itibar yaratmak için; yalnızca viral videoları kovalamak yerine, değerlere, iyi niyet ve özgünlüğe dayanan amaç odaklı, uzun vadeli iletişim stratejileri geliştirmelidir. 

Tabii ki, bu ilgili içerikleri doğru kanallardan kitlelere iletmek de önemli. 2019’da dijital gazeteciliğin, diğer mecralardan daha fazla ön plana çıkacağını görüyoruz. Dijital gazeteciliğin gelişimine bakarsak, ilk dönemde büyük markalar ve Huffington Post gibi haber toplayan kaynaklar kendi websitelerini kurarak kullanıcılara günlük haberleri online okuyabilme imkanı sundu. Sonraki dönemde, kullanıcıların marka haberlerine olan güvenlerindeki azalma onları sosyal medya aracılığıyla bilgiye ulaşmaya yöneltti. Gelinen noktada ise kullanıcılar dezenformasyondan korunmak adına yanlış bilgi akışlarının olabildiği sosyal online platformlar yerine, güvenilir sitelere yönelmeye başladılar. Bu durum, 2019’da haberciliğe ve bilgiyi hangi kaynaklardan aktarmamız gerektiğine büyük etki yapacak bir gelişme. Bu bağlamda kullanıcılar sadece güvendikleri ve desteklerine layık markaları seçecekler. 

Bütün bunlar tüm tüketici alışkanlıklarını tespit etmek ve onlara ulaşma stratejilerini oluşturmak adına çok önemli. Çünkü okuduğun haberler ve paylaştığın görüşler, kişiliğinin bir parçası.

İDA Yönetim Kurulu Üyesi

Pelin Kocaalp

Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.