Gerçek Faydalanıcıların Bildirilmesi için Son Gün 31 Ağustos

13 Temmuz 2021 tarih ve 31540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529) (“Tebliğ”) ile gerçek faydalanıcıların bildirilme zorunluluğu yürürlüğe girdi. Tebliğ uyarınca, 1 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla faal olan

  • Tüm kurumlar vergisi mükellefleri, 
  • Adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi ve
  • Türkiye’de yönetim merkezi olan veya Türkiye’de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcileri;

(a) Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortaklarını,

(b) Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi veya bu oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişileri,

(a) ve (b) bentleri kapsamında gerçek faydalanıcının tespit edilemediği durumlarda, en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişileri

geçici vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmek zorundadır.

Ancak tebliğ kapsamında yapılacak ilk bildirimlerin 31 Ağustos 2021 günü sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortam vasıtasıyla yapılması gerekiyor. İşbu bildirim yükümlülüğünü ihlalin tâbi olduğu özel usulsüzlük cezası ile karşılaşmamak adına bildirimlerin en kısa sürede gerçekleştirilmesi önem arz ediyor.

G. Begüm Kayum

Esq. Kayum & Demir Avukatlık Ortaklığı – Yönetici Ortak

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin 115. sayısında yayımlanmıştır.

Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.