Dövizle ödeme yasağı hakkında bilgilendirme

11 Ağustos 1989 tarih ve 20249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın uygulamasının detayları 2008-34/35 sayılı Tebliğ (“Tebliğ”) ile düzenlenmektedir. Tebliğ’de 19 Nisan 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren değişiklikle, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri taşınır satış sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin döviz üzerinden ödenmesi yasaklanmıştı (Bu yasak esasen 12 Eylül 2018 tarihli ve 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gelmişti). Yasağın zaman bakımından uygulanması ile yasağın kapsamına ilişkin tereddütleri gidermek amacıyla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Bakanlık”) 21 Nisan 2022 tarihinde bir basın duyurusu (“Duyuru”) yayımladı.

Duyuru uyarınca;

  • 19 Nisan 2022 tarihinden önce akdedilmiş sözleşmeler kapsamında verilmiş döviz cinsinden kıymetli evraka ilişkin ödeme yükümlülükleri döviz üzerinden yerine getirilebilecek,
  • 19 Nisan 2022 tarihinden önce keşide edilmiş faturalara ilişkin ödeme yükümlülükleri döviz üzerinden ifa edilebilecek ve
  • Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden ve kıymetli taş alım satım işlemleri ile bu işlemlerin takası kapsamındaki ödeme yükümlülükleri, döviz üzerinden yerine getirilebilecek.

Bakanlık, Duyuru’da ayrıca aşağıdaki hususlara dikkat çekti:

Yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 19 Nisan 2022 tarihi ve bu tarih sonrasında döviz cinsinden düzenlenmiş olan çek vb. ödeme araçlarının Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdettikleri/akdedecekleri menkul satış sözleşmeleri konusu ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde kullanılması mümkün değildir ve sermaye piyasası araçları Tebliğ’in 18. maddesi uyarınca bu yasaktan müstesnadır.

Bakanlık tarafından kamunun dikkatine sunulan diğer hususlara internet sitesinden ulaşılabilir.

G. Begüm Kayum

Esq. Kayum & Demir Avukatlık Ortaklığı – Yönetici Ortak

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin 124. sayısında yayımlanmıştır.

Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.