artwork

Dışarıda neler oluyor?

9 sene önce

0

İngiliz Halkla İlişkiler Enstitüsü 2009’dan bu yana, “halkla ilişkiler” mesleğinin durumunu bir araştırma ile sorguluyor. En son yayınlanan araştırmada, Türkiye’deki değişimin de İngiltere’dekine paralel olduğunu rahatlıkla görebiliyorsunuz.

İngiltere’deki PR profesyonellerinin %53’ü, iki yıl öncesine kıyasla pazarlama fonksiyonu ile daha çok bir arada çalıştıklarını söylüyor. Aslında, insan kaynakları gibi kurumların birçok bölümü ile de geçmişe kıyasla çok daha yakın çalışılıyor.

İnternet ve sosyal medyanın yükselişi ile beraber, web dizaynı gibi konuların daha çok gündemlerine girdiğini belirten PR profesyonellerinin oranı ise %48’e ulaşıyor.

Ücretleri ülkelerin kendi dinamikleri ile değerlendirmek gerekeceği için burada detaya girmek istemiyorum. Ancak, cinsiyetler arası ücret farkının İngiltere’de bile olduğu bir gerçek. Üst rollerde kadın ve erkek arasındaki yıllık ücret farkı 12 bin pound’a kadar çıkıyor.

İngiliz meslektaşlarımız geleceğe nasıl bakıyorlar, diye düşünebilirsiniz. Teknoloji ve inovasyonun getirdiği ve etkilediği konular, meslektaşlarımızın yarıdan fazlasını (%59) kaygılandırıyor.

Küresel iklim değişikliği gibi, mesleğimizin de iklimi değişiyor. Öngörülebilirlik azalırken, adaptasyon becerisinin değeri artıyor. Eskiden beklenti, medyada haber çıktısından öteye geçmezdi. Şimdi İngiltere’de de, Türkiye’de de iletişimcinin, ürün ve hizmetin satışından insan kaynakları çalışmalarına; stratejik planlamadan finansal raporlamaya kadar her noktada bir fayda yaratması bekleniyor. İyi ki de böyle… Çünkü, rekabetçi ekonomilerin büyük bölümü, sermaye birikiminde belirli bir seviyenin üzerine çıktılar. Yatırımcıların büyük bölümü en iyi makinelere, bilgisayarlara, yazılımlara ve hammaddelere kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Ölçek ekonomisinden faydalanıyorlar. Buralarda büyük ve rekabetçi fark yaratmak güç. Fark iki noktada yaratılabiliyor bugün: Sahip olduğunuz rekabetçi insan kaynağı ve yarattığınız hikaye ile… Hikaye kısmında ise işin büyük bölümü bize, iletişimcilere düşüyor.

Emine Çubukçu
İDA Yönetim Kurulu Üyesi
@eminecubukcu

 

Bu yazı Campaign Türkiye’nin Nisan 2015 sayısında yayınlanmıştır.