artwork

Dijital Ekonomi Konseyi kurulmalı!

7 sene önce

0

Tam üç yıl önce bu isimde bir konsey kurulmasını önermiş, hatta yasa tasarısını, yönetmelik taslağını bile hazırlamıştım. Öncelikler değişince rafa kaldırmıştım. Şimdi hareket zamanı!

Böyle bir müessesenin kurulmasına ihtiyaç var. Neden mi? İşte gerekçem;

Mevcut koşullarda ulusal ve uluslararası arenada yaşanan gelişmeler ışığında dijital ekonomi ile uyumlu, büyümeyi destekleyen, adil, etkin ve hukukun üstünlüğüne dayalı çağdaş bir yasal ve idari yapının oluşturulmasına, ortak akıl ve uzlaşmaya dayalı katılımcılık anlayışıyla hizmet edecek şekilde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin bir araya gelecekleri bir platformun oluşturulması gerekmektedir.

Dijital Ekonomi Konseyi’nin kuruluş hedeflerini şu şekilde şekillendirmiştim;

a) Kalkınma Planları ve yıllık programlar çerçevesinde dünyada ve Türkiye’deki teknolojik gelişmeler ışığında farklı sabit ya da mobil elektronik cihaz veya uygulamalar kullanılarak gerçekleştirilen veya gerçekleştirilebilecek olan yazılım, hizmet, donanım ve ekipman üretim, kullanım ve ticareti faaliyetlerin Türkiye’deki uygulamaları ile ilgili yasal düzenlemeler için ön hazırlık yapılması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör arasında koordinasyonu sağlayarak çözüm önerileri oluşturmak,

b) Bilginin toplanmasında, işlenmesinde, depolanmasında, ağlar aracılığıyla bir yerden bir yere iletilip kullanıcıların hizmetine sunulmasında kullanılan iletişim ve bilgisayarlar dâhil bütün teknolojileri kapsayan ve kullanan sektörlerin gelişimini teminen gerekli politikaların oluşturulmasındaki Bakanlık çalışmalarına Bakanlık tarafından istenen desteği vermek,

c) Kamu ve özel sektördeki iç verimlilik oranlarını yükseltmek, üretim maliyetlerinin düşürülmesini sağlamak, bilgiye hızlı ulaşılmasını sağlamak, küresel ölçekli rekabete uyumlu hale gelmek, üretimde verimliliğin daha da artmasını sağlamak amacıyla gereken politikalar oluşturulması amacıyla ön çalışmalar yapmak,

d) Bakanlık tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek

Konsey’in görevlerini de kısaca şu şekilde özetleyebilirim;

Konseyin, ekonomi, iletişim, teknoloji, reklamcılık veya pazarlama ile ilgili konulardaki araştırma ve çalışmalarını, toplumun çeşitli kesimleri ve ilgili politikalarını belirleyen kurumlarla paylaşmak, uluslararası gelişmelerin ışığında ekonomi ile uyumlu, adil, etkin, hukukun üstünlüğüne ve toplumsal uzlaşmaya dayalı çağdaş dijital ekonomi sisteminin oluşturulmasına katkı yapmak.

Nasıl? Devamını merak eden var mı?

 

Murat Çolakoğlu

PwC Türkiye Şirket Ortağı- Eğlence ve Medya Sektör Lideri

Bu yazı Campaign Türkiye Şubat 2016 sayısında yer almaktadır.