25 yıl önce, 25 yıl sonra!

Bu bir tanıklık hikâyesidir. Sektörün tarihine küçük bir dipnottur. Yorum ve analiz okuyuculara bırakılmıştır… Az sayılmaz, çeyrek asır önceydi; Türkiye’de reklam kraldı. Türkçeye “halkla ilişkiler” ismiyle kazandırılan mesleği icra…

PR kuramlar değil kurallar dizisidir

İletişim sektörünün en önemli sermayesidir insan... Her iş sonucunun, değerlendirilen her fırsatın, üretilen her fikrin, iletişime ait tüm süreçlerin önünde de ardında da hep insan vardır. İletişim sektöründen insana ait bilgi birikimini,…

“Ölçü”lü olmak ya da olmamak

Geçtiğimiz sayılarda ölçümlenemeyen hiçbir sektörün yönetilemeyeceği ve yönetilemeyen hiçbir sektörün de sürdürülemeyeceği gerçeğinden hareketle PR sektörünün gerçekçi ölçümlemeleri benimsemede ilerlemesinin ‘vakti’nin geldiğinden…

Ölçümlenmeyen sektör yönetilebilir mi? (2)

Geçtiğimiz sayıda PR sektörünün kurumsal sürdürülebilirliği için verdiği hizmetin maliyetini gerçekçi verilerle ölçümlemesinin kaçınılmaz olduğuna ve yöntemlerine değinmiştim. Bu ay ise PR hizmetlerinin, kurumlara kattığı “değerin”…