Geleceği Z kuşağı şekillendiriyor

Z kuşağı için en iyi tanımlardan biri, onların aramızdaki “gerçek dijital yerliler” olmaları. Artık üniversiteden mezun olma ve iş hayatına adım atma heyecanını yaşayan Z kuşağı, Türkiye nüfusunun yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. Bugüne…

Bağlamsal içerik ve segmentasyon

Gerek “Sosyal Kimlik Teorisi” gerekse “Kimlik Teorisi”, ‘ben’i oluşturan kimlik olgusunu bir anın değil sürecin içinde kavramsallaştırır. Sosyal kimlik teorisi, süreci kendini kategorileştirme olarak nitelerken, kimlik teorisi…