İtibar yönetimi ve şeffaflık

Güven kavramı, ikili ilişkilerde birçok kişi için gerekli olan ilk üç maddeden biridir. Kurumsal ilişkilerde ise en temel kavram güvendir. Kurumsal anlamda, hedef kitle ile istenilen düzeyde ve istenilen yönde iletişim kurabilmenin yolu…