artwork

Ajanslarda ana endişe kaynağı ne?

7 ay önce

0

Campaign Muhabiri Shauna Lewis, The Great Pitch Company tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına dikkat çekiyor; ajanslar personel sıkıntısı çekiyor ve zihinsel sağlık desteğini azaltıyor.

2018 yılında Marcus Brown tarafından kurulan danışmanlık şirketi, sektörün önde gelen İngiltere ajansları genelindeki en son iş gelişim uygulamaları anketini açıkladı.

Geçen yıl 80 kişi anketi yanıtladı ve yanıtlar, 2020’de ağır iş yüklerinin, konkurlar üzerinde çalışacak personel eksikliğinin ve sanal olarak gerçekleşen konkurların sektörü etkileyen en büyük sorunlar olduğunu gösterdi.

Bu yıl, üst yönetimde veya yeni bir işte çalışan 91 katılımcı katıldı ve verilen yanıtlar, “Büyük İstifa”dan kurtulan bir endüstriyi net bir şekilde resmetti.

Personel eksikliği

Ankete katılanların yarısından fazlası (%56), 2021’deki en büyük zorluğun konkur üzerinde çalışacak personel eksikliği olduğunu söyledi (2020’de %51 idi). 2022’de en büyük zorluk olarak ne gördükleri sorulduğunda, bu rakam %63’e yükseldi.

Sadece personel sayısı yetersiz olmakla kalmıyordu, personelin tamamlaması beklenen iş miktarı da bir sorundu.

İş geliştirmede çalışmakla ilgili bir şeyi değiştirip değiştiremeyecekleri sorulduğunda, bir katılımcı şu yanıtı verdi: “Bu kadar fazla işe bölünmemek ve arkamda bir ekibin olması. Ben sadece tek eli olan bir kadınım.”

Her zamankinden daha çok çalışmak

Katılımcıların %62’sinin belirttiği gibi, 2022’de daha da kötüleşmesi beklenen ağır iş yükü, 2021’de yanıt verenlerin %55’i tarafından bir zorluk olarak tanımlandı.

İsimsiz bir katılımcı, konkur etrafındaki “geleneksel zihniyetin” kaldırılması gerektiğini söyledi ve şunları ekledi: “Sıkı ve uzun saatler çalışma, sürekli başarının yolu değil.”

Diğerleri, hızlı konkur teslim sürelerinin miktarını azaltmak için bir konkura hazırlanmanın ne kadar iş gerektirdiği konusunda ajans ve müşteri arasında şeffaflık çağrısında bulundu, konkur sürecinin artan karmaşıklığından şikayet etti.

Konkurdaki ödemeler için bir katılımcı şunları söyledi: “Müşteriler kesinlikle ‘ücretsiz’ yaratıcı çalışma istememeli ve ajanslar ücretsiz iş üretmeye karar verirse cezalandırılmalı. Ücretsiz yaratıcı sunumların kökünü sonsuza dek kurutun!”

Zihinsel sağlık desteğinin yetersizliği

2020’de ankete katılanların %72’si kuruluşlarının düzenli olarak zihinsel sağlık hakkında iletişim kurduğunu söylerken, bu oran 2021’de %42’ye düştü.

Ruh sağlığı desteği söz konusu olduğunda iş-yaşam dengesi, çalışanların ilk düşündüğü şeydi.

Ankete katılanların %63’ü, iş yerlerinin çoğunlukla iletişim yoluyla çalışanların ruh sağlığını desteklediğini söylerken, daha fazla insan somut eylem istediğini, %68’i zorunlu çalışma saatlerini görmek ve %59’u özel izin günleri istediğini söyledi.

Ankete katılanlardan biri şunları söyledi: “İş geliştirme amansız bir şekilde dengesiz, bu da yüksek ciroya neden oluyor ve yeni iş uzmanları bulmak zor. Ajanslar her iki üç yılda bir yeni ekipleri yeniden eğitmek zorunda kalarak sürekli baştan alıyorlar.”

Bölüm müdürü desteği, saygılı iletişim, düzenli kontroller ve politika geliştirme dahil, çalışanların refahını desteklemeye yönelik tüm yöntemler başarısız oldu.

Çevrim içi konkurlar

Ankete katılanların yalnızca %23’ü, 2020’deki %52’lik orana kıyasla 2021’de sanal olarak gerçekleştirilen konkurları bir zorluk olarak değerlendirdi. Bu çok da kötü bir haber değil.

Katılımcılardan sadece %11’inin bunu hala bir zorluk olarak gördüğü 2022’ye bakmaları istendiğinde bu sayı daha da düştü.

Çalışanlar arasında çeşitlilik

Katılımcıların %35’i kendi kurumlarının çeşitliliği desteklemede “büyük ilerlemeler” kaydettiğini ve %43’ü iş yerlerinin “bir başlangıç yaptığını” söyledi.

Görüşülen kişilerin %52’si, kurumlarının çeşitli gruplardan işe alma gibi politikalar uyguladığını belirtti.

Katılımcılar, kuruluşlar tarafından en çok annelik, cinsel yönelim, cinsiyet eşitliği ve ırk gibi konuların benimsendiğini düşünüyor ancak önümüzdeki yıl içinde yaş, engellilik ve etnik köken gibi konularda da aynı bakış açısının gösterilmesini bekliyorlar.

Anket, Ocak ve Mart 2022 arasında reklam, medya, halkla ilişkiler, dijital, performans, entegre, tasarım ve içerik ajanslarında çalışan 91 kişi arasında gerçekleştirildi.

Shauna Lewis

Campaign Muhabiri

 

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin 125. sayısında yayımlanmıştır.