artwork

2022’de kurumsal PR’ı ne tanımlayacak?

1 sene önce

0

Bölgedeki uzmanlar, giderek daha fazla bozulan iş süreçleri ve sosyal ortamda bu yıl iletişimcilerin ve kurumsal liderlerin neye öncelik vermesi gerektiğini belirtiyor.

Son birkaç yıl ESG’nin (Environmental, Social and Governance); hesap verebilirlik ve şeffaflığın, yaratıcılık ve verilerle birleştirilmesinin önemine ışık tuttu. Tüketicilerin artan şüpheli yaklaşımlarıyla purpose-washing’in tehlikelerine de tanık olduk. İletişimciler ve işletme sahipleri; yetenek sıkıntısı, değişen paydaş talepleri ve kuruluşlar üzerinde yoğun bir inceleme ile boğuşmaya devam ederken, kurumsal PR uzmanlarına 2022’de nelere dikkat etmeleri gerektiği soruldu.

 

Değişen dünyada büyük sorunları çözmek

Margaret Key, CEO, MSL APAC & MEA

2022’nin geçen yıl yaşadıklarımıza benzer olacağına, ancak çözümlere güçlü bir şekilde odaklanılacağına inanıyorum. Değişen bir dünyada var olma ve şirketlerin üzerindeki bu dünyayı anlamlandırma baskısı (devam eden pandemi, devam eden ofis-ev çalışma dinamikleri, küresel tedarik zincirleri, teknoloji ve metaverse, ESG, iklim değişikliği ile ilgili sağlık endişeleri) katlanarak arttı. Bu nedenle iletişim ve halkla ilişkiler rolü ön planda. Yine de çoğu şirket için sorun, iletişimin eski ve yeni sorunlar ile talepkar paydaşlar arasında optimize edilecek şekilde nasıl düzgün bir şekilde yapılandırılacağıdır.

 

‘Geleneksel olmayan’ yetenek avı

Lee Nugent, Archetype EVP ve Bölge Direktörü

2022 tamamen yetenek savaşıyla ilgili. Bugün karşılaştığımız kaynak sıkıntısı, iletişim profesyonellerinin nihayet daha “geleneksel olmayan” yerlerde yetenek aramaya ciddi bir şekilde başlayacağı ve bugün istihdam ettiklerimizi eğitmemiz için artan çabaya odaklanacağı anlamına geliyor. Umarım önümüzdeki yıllarda bunun bize getireceği fikir çeşitliliğinden hepimiz faydalanırız.

Benzer şekilde, kurumsal iletişim için ruh sağlığı, kişisel gelişim ve toplumsal amaç gibi konuları ele alan, ‘wellbeing’ ve ilgili olma etrafında oluşturulmuş insan ve çalışan odaklı programların devam ettiğini göreceğiz. Çalışanlar, müşteriler ve diğer paydaşlar, üst düzey yöneticide empatik liderlik arayacak (sadece sözde değil).

 

Paydaş kapitalizmi “olmazsa olmaz”

Adeline Goh, Allison+Partners Singapore Genel Müdürü

İş dünyası hiç bu kadar baskıyla karşı karşıya kalmamıştı. Kurumsal liderlerin sadece sonuçları teslim etmesi ve kârlılık için çalışması gerekmiyor, daha geniş ekonomik ve toplumsal zorluklarla ilgili inançları ve eylemleriyle de yargılanıyorlar.

İş dünyası hiç bu kadar temel düzeyde son zamanlardaki kadar çok baskıyla karşı karşıya kalmamıştı. Kurumsal liderlerin sadece sonuç vermesi ve kârlılığı yönlendirmesi gerekmiyor, aynı zamanda daha geniş ekonomik ve toplumsal zorluklarla ilgili inançları ve eylemleriyle de yargılanıyorlar.

Şirketlerin tüm paydaşlara değer verdiği ‘paydaş kapitalizmi’ kavramı, mevcut küresel iklimde ve pandemi sonrası geleceğe hazırlanırken artık bir ideal olarak değil, bir gerçeklik olarak görülüyor. Kurumsal liderlerin amaç, empati ve dürüstlükle hareket etmesi gerekecek. İletişimciler olarak başarılı olmalarına yardımcı olmak da bizim işimiz.

 

Aksaklıklarda cesur davranma

Adam Harper, Ashbury Communications Kurucusu ve Genel Müdürü

Şirketlerin yeni bir yıkıcı güç dalgasına ne kadar iyi yanıt vereceği, 2022’de kurumsal iletişimlerinin başarısını belirleyecek. Çoğu şirket pandemiye iyi uyum sağladı. Bu yıl, çevresel ve sosyal faktörler üzerinde artan paydaş aktivizmi, iş modellerini Web3’e ve metaverse’e uyarlamanın zorluğu ve diğer şeylerin yanı sıra giderek daha az mücadeleci bir jeopolitik ortamı hesaba katmak zorunda kalacaklar.

Kurumsal liderler, bu değişken ortamda kesinlikle en kötü kabuslarına hazırlanırken, daha iyi bir gelecek için hayallerini dile getirme konusunda da cesur olmalılar. Önümüzdeki birkaç yıl içinde teknoloji ve sürdürülebilirlik, ekonomileri ve işletmeleri dönüştürme potansiyeline sahip. İletişimde yaşanacak zorluk; yorgun, öfkeli ve bölünmüş bir dünyada bu olumlu vizyonu elde etmektir. Bence hedef kitle, sürdürülebilir finans gibi halihazırda devam etmekte olan değişikliklere dayanan daha iyi bir geleceğe yönelik içgörülere aç.

 

“Değişim ajanları” olarak iletişimciler

Simon Murphy, Edelman APAC Kurumsal İnovasyon Başkanı

Günümüzün kurumsal liderleri, ne olursa olsun gelişen esnek şirketler yaratırken, devam eden salgın, artan jeopolitik gerilimler ve hızlanan bir iklim kriziyle başa çıkmalı. İş çıkarlarını geliştirirken liderlerinin değişen iç ve dış paydaş beklentilerine yön vermelerine yardımcı olması gereken kurumsal iletişim ekipleri için heyecan verici bir zaman.

İletişim işlevinin önemi artarken, teslim edilecek kaynaklar yetersiz. Bu ortamda başarılı olmak için iletişimciler giderek daha fazla değişime yön veren olarak hareket edecek. Çevik, çok disiplinli ve içgörü odaklı vazgeçilmez bir ortak olmaya ilerleyerek sürekli dönüşümü mümkün kılacak.

 

Empati ile yerel iletişim 

Selena Sheikh, H+K Singapore Ulusal PR Hizmetleri Başkanı 

Bu yıl kurumsal liderlerin ekipleri, paydaşları ve müşterileriyle güven ve bağlılığı yeniden inşa etmesi gerekiyor. Etkili olmak için liderler daha tutarlı, özgün ve empatiyle etkileşimde bulunmalı, iletişim kurmalıdır. Geleceğe bakıldığında, şirketlerin yerel topluluklarla nasıl ilişki kurduklarını göstermeleri ve daha ciddiye alınmaları için ulusal çabalarla uyumlu olmaları gerekiyor. Geleneksel ve sosyal kanallarda daha incelikli mesajlaşma ve küçük boyutlu içerikle entegre iletişim, ileriye giden yol olacak. Veri ve analitik ise kararları ve seçimlere yön vermeye devam edecek.

 

Daha genç yetenekleri çekmek anahtar olacak

Edwin Yeo, SPRG Singapore Genel Müdürü 

En büyük zorluklardan biri, şirketlerin yeni projeler uygulamak ve yenilik yapmak için mücadele etmesine yol açan Büyük İstifa’dır. Zorluklar göz önüne alındığında, şirketler muhtemelen işveren markasına ve çalışan iletişimine odaklanacaktır. Bugün daha genç yetenekleri çekmek de biraz zorlayıcı ama şirketler için sağlıklı. Z Kuşağı iş gücü, yalnızca kâr için değil, amaca yönelik bir kuruluş için çalışarak motive edilir. Şirketin amacını yerine getirirken para kazanabilmesi de çok önemlidir.

 

Paydaşların daha da fazlasına ihtiyacı var

Denise Ching, The EON Group Kurumsal PR Başkanı 

Birbirimizden uzak olduğumuz bu düzende paydaşlarımızla ilişkiler kurma ve güçlendirme konusundaki devam eden zorluk, bizi aralarında güven inşa etme amacımıza geri döndürüyor. Müşterilerimiz için iletişim stratejilerimizin sadece gerçekler üzerine kurulmasına değil, aynı zamanda kültürel olarak da yankı uyandırmasına, gürültünün ve dezenformasyonun önüne geçmesine özen gösteriyoruz.

Kurumsal liderler, verilerden haberdar olarak esnek ve çevik olarak beklenmedik durumlara hazırlanmalı. Planları uygunluk düzeyi açısından sürekli gözden geçirmeli ve güncellemelidirler. 2022 trendleri arasında işveren markası, KSS ve ESG konuları gibi bir şirketin paydaşlarına karşı sorumluluğuna odaklanmak ve anlamlı stratejiler oluşturmak için verilerin sürekli kullanımı yer alıyor.

Surekha Ragavan

PRWeek Asya Editörü

 

 

 

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin 124. sayısında yayımlanmıştır.