2014’ten geriye kalanlar

Medya ve eğlence sektörünün 2014 yılı içerisinde yasalaşmasını beklediği en kapsamlı düzenleme Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun tümüyle değişmesiydi. Ancak Şubat ayında meclise gelecek varsayımları gerçekleşmedi ve meslek birliklerinin tasarıyı hızlandırma çabaları maalesef sonuçsuz kaldı.

Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay tarafından 27 Haziran 2012 tarihinde gerçekleştirilen toplantısı ile öncelikli amacı Avrupa Birliği Müktesebatı ile uluslararası anlaşmalara uyum sağlamak ve uygulamadan kaynaklı sorunları çözüme kavuşturmak olan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı basına duyurulmuştu.

Daha önce değindiğimiz ve sektörde reklam içerikli kısa mesajların izinsiz gönderiminin engellenmesine ilişkin tasarı ise yasallaştı ancak yürürlük tarihi Mayıs 2015 olarak belirlendiğinden yıl sonu itibariyle henüz uygulamaya ilişkin sonuçlarını veya muhtemel hukuki uyuşmazlıkları göremedik.

Sektörün önemli düzenleyici kurumlarından olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun yayıncı kuruluşlar üzerindeki etkisi yıl içerisinde geçmiş yıllarda olduğu gibi devam ederken 2014 yılında özellikle çok fazla sayıda haber için yayın yasağı kararı verilmesi ve bu konuda RTÜK’ün sıkı takibi sansür uygulandığı gerekçesiyle eleştiri konusu oldu.

Diğer yandan 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da 2014 yılında yapılan değişiklikle özellikle özel hayatın gizliliğinin ihlali nedeniyle internet sitelerine erişimin engellenmesi kararı verilebilmesi konusu gündemi en çok meşgul eden konulardandı.

Bu bağlamda, 2015 yılında fikri içeriğin kullanıldığı tüm sektörlerin beklentisi yine Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun tümüyle değişmesi olacaktır.

 

Av. Erdal Aksu

HukukiBoyut

@AvErdalAksu

 

Bu yazı Campaign Türkiye’nin Ocak 2015 sayısında yayınlanmıştır.

Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.