artwork

2007’den 2020’ye IAB Türkiye

4 sene önce

0

Eğitmek, bilgilendirmek, standartları yaygınlaştırmak, ölçümlemek… Hepsi ilk günden beri yürüttüğümüz çalışmaların temelini oluşturan hedefler, hepsi hala geçerli.

Ocak ayında seçilen Yönetim Kurulu, yeni dönemin stratejisini kurgularken hedefler bağlamında öncelikli konuları saptadı.

Bir bütün olarak dijital pazarlama: ‘Dijital’, artık sadece reklamı tanımlamak için kullanılan bir ifade değil. Reklamdan teknoloji şirketlerine, dolaysız markalara kadar uzanan bir eko-sistemi tarif ediyor. IAB geleneksel tedarik zincirindeki akışı ve iş pratiklerini tümüyle değiştiren; yüksek giriş bariyerleriyle korunan kategorilerde rekabet edebilen; teknolojiyle elde edilen veriyi kapitalden daha değerli kılan 21. yüzyıl markalarına odaklandı. Türkiye olarak ilk kez 2018’de ele aldığımız bu konuyu daha detaylı inceleyecek, vizyon geliştirecek/değiştirecek etkinlikler planlayacağız.

Mevcut ve yeni çalışmalar: IAB Türkiye, kuruluşundan beri ölçümlemeden eğitime pek çok çalışma başlattı ve hala sürdürüyor. Bunların kimi gerçek birer başarı hikayesi olarak öne çıktı, bazılarında ise iyileştirme ihtiyacı duyuluyor. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde genç yetenekleri sektöre kazandırmayı amaçlayan Unichallenge Avrupa’ya da açılırken ölçümleme ve reklam takip araştırmaları, daha da iyileştirilmesi gerekenler arasında yer alıyor. Ayrıca sektör çalışanlarının uzmanlığını ölçen, HR yöneticilerine destek olacağı öngörülen, IAB Avrupa’nın akredite ettiği DIMAQ Uzmanlık Sınavı da önümüzdeki aylarda devreye girecek.

Yasal düzenlemeler, iyileştirmeler: Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de yasal düzenlemeler, teknolojinin hızına ayak uyduramadı. Arayı kapama aşamasında ise regülasyonlar peş peşe geldi. Kişisel verilerin korunmasından, RTÜK lisansına vergi düzenlemesine kadar birçok uygulama devreye girdi. Dijital dünya ile gelenekselin işleyişi farklı olduğundan, bu düzenlemelerin bir kısmında revizyon ihtiyacı duyuluyor. Bu süreçte kamu otoriteleriyle iş birliği yapmak; 1 TL’lik reklam yatırımının milli gelire 17,2 kat döndüğü dijital sektörün gelişmesini sağlamak, önceliklerimizin arasında olacak.

Nihai amacımız ise hep aynı: Herkes için sürdürülebilir büyüme.

Aygen Tezcan

IAB Türkiye Genel Müdürü

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin 87. sayısında yayımlandı.